Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Akční plán práce s mládeží a politiky mládeže

Action Plan
Jak podporovat evropskou integraci v regionu západního Balkánu? Setkání mládeže ze zemí západního Balkánu, které se konalo v Lublani, v odpovědi na tuto otázku předložilo akční plán práce s mládeží a politiky mládeže.

55 pracovníků s mládeží, tvůrců politik a zúčastněných stran z příslušných organizací se sešlo v září 2016 v Lublani na setkání mládeže ze zemí západního Balkánu, aby diskutovali o vazbách mezi prací s mládeží a politikou mládeže a aby se ujistili, že práce s mládeží bude při vytváření politiky mládeže sehrávat důležitou úlohu.

 

Účastníci z 15 zemí programu Erasmus+ a partnerských zemí západního Balkánu navrhli akční plán, který shrnuje níže uvedená doporučení pro práci s mládeží a politiku mládeže.          
 

§  posílit občanskou výchovu v rámci neformálního učení 


§  pěstovat u mladých lidí podnikatelské schopnosti v rámci neformálního učení 


§  podporovat aktivní účast mladých lidí při navrhování politik 


§  rozvíjet mediální gramotnosti prostřednictvím práce s mládeží 


§  zvýšit propagaci stávajících programů a přístup k nim 


§  vytvořit užší vazby mezi formálním a neformálním učením.

 

Plán zahrnuje doporučení pro pracovníky s mládeží a tvůrce politiky mládeže v oblastech, jako je evropské občanství, participace mladých lidí, sociální začleňování, zaměstnanost mladých lidí, vyrovnání se s minulostí a boj proti radikalizaci a extremismu.

 

Proč plán vznikl? Hospodářská krize spolu s imigrační krizí vyvolala v zemích západních Balkánu nárůst nedůvěry vůči Evropské unii a vlnu nacionalismu a pravicového populismu.

 

V reakci na to se berlínský proces snaží cestou posílení vztahů s regionem západního Balkánu a navýšením podpory tomuto regionu zvýšit jeho stabilitu a bezpečnost. V oblasti mládeže je tento proces zastřešen programem Pozitivní agenda pro mládež na západním Balkáně, který byla zahájen na podnět Slovinska na summitu ve městě Brdo v roce 2015 a pokračoval v roce 2016 na konferenci Connecting Youth v Paříži.

 

Zveřejněno: út, 19/12/2017 - 11:52


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz