Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

План за действие в областта на работата и политиката за младежта

Action Plan
Какво може да се направи за насърчаване на европейската интеграция в региона на Западните Балкани? За да се намери отговор на този въпрос, на Европейската младежка среща за Западните Балкани, проведена в Любляна, бе предложен план за действие в областта на работата и политиката за младежта.

През септември 2016 г. 55 младежки работници, създатели на политики и заинтересовани лица от различни организации се събраха в Любляна на Младежката среща Европа – Западни Балкани, насочена към свързване на работата с младежта и политиките в тази област, за да се гарантира, че специалистите имат думата при разработването на политиките в областта на младежта.

 

Участниците от 15 страни по програма „Еразъм+“ и страни партньори от Западните Балкани изготвиха план за действие, съдържащ следните предложения за работата и политиките за младежта:       
 

§  укрепване на гражданското образование в рамките на неформалното обучение, 


§  насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез неформално учене, 


§  насърчаване на активното участие на младите хора в разработването на политики, 


§  развитие на медийната грамотност чрез работа с младежта, 


§  подобряване на осведомеността и достъпа до съществуващи програми, 


§  установяване на по-тесни връзки между формалното и неформалното образование.

 

Планът съдържа предложения за специалисти, работещи с младежи, и създатели на политики за младежта в области като европейско гражданство, младежко участие, социално приобщаване, заетост на младите хора, справяне с миналото и борба с радикализацията и екстремизма.

 

Защо? В региона на Западните Балкани икономическата криза, съчетана с кризата с бежанците, доведоха до нарастващ скептицизъм относно Европейския съюз и предизвикаха ръст на национализма и крайнодесния популизъм.

 

В отговор на това Берлинският процес се стреми да насърчи стабилността и сигурността чрез задълбочено сътрудничество и подкрепа за Западните Балкани. В сферата на младежта този процес е дефиниран в рамките на положителната програма за младежта в Западните Балкани, инициирана от Словения на срещата на върха в Бърдо през 2015 г. и доразвита през 2016 г. на  конференцията „Свързване на младежта“ в Париж.

 

Публикувана на: вт, 19/12/2017 - 11:31


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!