Portalul european pentru tineret
Informaţii şi oportunităţi pentru tinerii din Europa.

Planul de acțiune privind activitățile și politica pentru tineret

Action Plan
Ce se poate face pentru a promova integrarea europeană în regiunea Balcanilor de Vest? Pentru a răspunde la această întrebare, reuniunea tinerilor din regiunea Balcanilor de Vest, desfășurată la Ljubljana, a propus un plan de acțiune privind activitățile și politica pentru tineret.

55 de lucrători în domeniul tineretului, factori de decizie și reprezentanți ai organizațiilor relevante s-au reunit la Ljubljana, în septembrie 2016, în cadrul reuniunii tinerilor din regiunea Balcanilor de Vest, având ca temă conectarea activităților de tineret cu politicile în domeniu, pentru a se asigura că părțile vizate au un cuvânt de spus în elaborarea politicilor privind tineretul.

 

Participanții, provenind din 15 țări înscrise în programul Erasmus+ sau țări partenere din Balcanii de Vest, au prezentat un plan de acțiune cuprinzând următoarele sugestii pentru activitățile și politica în domeniul tineretului: 
 

§  consolidarea educației civice în contextul educației non-formale 


§  încurajarea spiritului antreprenorial în cadrul învățării non-formale 


§  promovarea participării active a tinerilor la elaborarea politicilor 


§  dezvoltarea educației în domeniul mass-media prin intermediul activităților pentru tineret 


§  consolidarea promovării programelor existente și a accesului la acestea 


§  stabilirea de legături mai strânse între educația formală și cea non-formală.

 

Planul propune recomandări pentru lucrătorii de tineret și responsabilii politici relevanți în domenii precum cetățenia europeană, participarea tinerilor, incluziunea socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, înțelegerea trecutului și combaterea radicalizării și a extremismului.

 

De ce? În regiunea Balcanilor de Vest, criza economică, alături de criza refugiaților, a dus la o creștere a scepticismului cu privire la Uniunea Europeană și a declanșat o exacerbare a extremismului național și a populismului de extremă dreaptă.

 

Pentru a contracara această tendință, Procesul de la Berlin își propune să consolideze stabilitatea și securitatea prin crearea de legături mai strânse la nivelul regiunii, cu sprijinul țărilor care fac parte din ea. În domeniul tineretului, acest proces este încadrat de Agenda pozitivă pentru tineretul din Balcanii de Vest, inițiată de Slovenia la summitul de la Brdo din 2015, urmată în 2016 de  Conferința privind conectarea tinerilor din Paris.

 

Publicat: M, 19/12/2017 - 09:23


Tweet Button: 

Linkuri conexe


Info for young people in the western balkans

Ai nevoie de asistență sau consiliere din partea unui expert?

Adresează-ne o întrebare!