Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Darbo su jaunimu ir jaunimo politikos veiksmų planas

Action Plan
Kaip paskatinti Europos integracijos procesą Vakarų Balkanų regione? Kad būtų atsakyta į šį klausimą, Europos ir Vakarų Balkanų jaunimo susitikime Liublianoje buvo pasiūlytas Darbo su jaunimu ir jaunimo politikos veiksmų planas.

2016 m. rugsėjį Liublianoje į Europos ir Vakarų Balkanų jaunimo susitikimą „Darbo su jaunimu ir jaunimo politikos susiejimas“ susirinko 55 jaunimo darbuotojai, politikos formuotojai ir suinteresuotieji subjektai iš atitinkamų organizacijų, kad užtikrintų, jog rengiant jaunimo politiką būtų išgirstos su jaunimu dirbančių subjektų nuomonės.

 

Dalyviai iš 15 programos „Erasmus+“ šalių ir šalių partnerių Vakarų Balkanuose pateikė veiksmų planą, į kurį įtraukti tokie pasiūlymai dėl darbo su jaunimu ir jaunimo politikos:           
 

§  stiprinti pilietinį ugdymą neformaliojo švietimo aplinkoje, 


§  skatinti jaunimo verslumą neformaliojo švietimo aplinkoje, 


§  skatinti aktyvų jaunuolių dalyvavimą formuojant politiką, 


§  didinti gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis dirbant su jaunimu, 


§  labiau viešinti ir remti esamas programas bei gerinti galimybes jomis naudotis, 


§  kurti glaudesnes formaliojo ir neformaliojo švietimo sąsajas.

 

Plane pateikta pasiūlymų jaunimo darbuotojams ir jaunimo politikos formuotojams tokiose srityse kaip Europos pilietiškumas, jaunimo dalyvavimas, socialinė įtrauktis, jaunimo užimtumas, su praeitimi susijusių problemų sprendimas ir kova su radikalizmu bei ekstremizmu.

 

Kodėl? Vakarų Balkanų regione dėl ekonomikos ir pabėgėlių krizių į Europos Sąjungą vis dažniau žvelgiama skeptiškai ir populiarėja nacionalinis ekstremizmas bei dešiniųjų jėgų populizmas.

 

Reaguojant į tai, Berlyno procesu siekiama skatinti stabilumą ir saugumą palaikant tvirtesnius ryšius su Vakarų Balkanų regionu ir jį remiant. Jaunimo srityje procesas grindžiamas Pozityvia jaunimo Vakarų Balkanuose darbotvarke, kurią inicijavo Slovėnija 2015 m. Brdo aukščiausiojo lygio susitikime, ir 2016 m. Paryžiuje surengta konferencija „Connecting Youth“ .

 

Paskelbta: P, 18/12/2017 - 16:04


Tweet Button: 

Susijusios nuorodos


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!