Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Rīcības plāns attiecībā uz darbu ar jaunatni un jaunatnes politiku

Action Plan
Ko var darīt, lai sekmētu eiropiešu integrāciju Rietumbalkānu reģionā? Lai atbildētu uz šo jautājumu, Eiropas Rietumbalkānu jauniešu sanāksmē, kas norisinājās Ļubļanā, tika piedāvāts Rīcības plāns attiecībā uz darbu ar jaunatni un jaunatnes politiku.

Lai nodrošinātu, ka darba ar jaunatni vajadzības tiek ņemtas vērā jaunatnes politikas izstrādē, Eiropas Rietumbalkānu jaunatnes sanāksmē par darba ar jaunatni un jaunatnes politikas sasaisti, kas notika 2016. gada septembrī Ļubļanā, tikās 55 jaunatnes darbinieki, politikas veidotāji un ieinteresētās personas no saistītajām organizācijām.

 

Dalībnieki no 15 programmas “Erasmus+” valstīm un partnervalstīm Rietumbalkānos piedāvāja rīcības plānu, kas ietver šādus ieteikumus attiecībā uz darbu ar jaunatni un jaunatnes politiku:      
 

§  stiprināt pilsonisko izglītošanu neformālās izglītības vidē; 


§  veicināt jauniešu uzņēmējdarbību neformālās mācīšanās jomā; 


§  veicināt jauniešu aktīvu iesaistīšanos politikas veidošanā; 


§  attīstīt medijpratību, izmantojot darbu ar jaunatni; 


§  sekmēt esošo programmu uzlabošanu un piekļuvi tām; 


§  izveidot ciešāku saikni starp formālo un neformālo izglītību.

 

Plānā ir sniegti ieteikumi jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes politikas veidotājiem par tādām jomām kā Eiropas pilsonība, jaunatnes līdzdalība, sociālā iekļaušana, jaunatnes nodarbinātība, pagātnes problēmu atrisināšana un cīņa ar radikalizāciju un ekstrēmismu.

 

Kādēļ? Ekonomiskā krīze apvienojumā ar bēgļu krīzi Rietumbalkānu reģionā ir vairojusi skepticismu attiecībā uz Eiropas Savienību un veicinājusi nacionālā ekstrēmisma pieaugumu un labējo populismu.

 

Reaģējot uz to, Berlīnes procesa mērķis ir vairot stabilitāti un drošību, veidojot spēcīgāku saikni ar Rietumbalkānu reģionu un vairāk atbalstot to. Jaunatnes jomā procesa pamats ir Pozitīva darba kārtība Rietumbalkānu jaunatnes jautājumos, ko aizsāka Slovēnija Brdo samitā 2015. gadā un kas 2016. gadā tika turpināta Parīzē — konferencē “Connecting Youth”.

publicēts: P., 18/12/2017 - 15:52


Tweet Button: 

Noderīgas saites


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!