Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa koskeva toimintasuunnitelma

Action Plan
Mitä voidaan tehdä Euroopan integroitumisen edistämiseksi Länsi-Balkanin alueella? Ljubljanassa järjestetty Euroopan ja Länsi-Balkanin nuorisokokous on ehdottanut nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa koskevaa toimintasuunnitelmaa.

55 nuorisotyöntekijää, päättäjää ja eri järjestöjen edustajaa tapasi Ljubljanassa syyskuussa 2016 Euroopan ja Länsi-Balkanin nuorisokokouksessa, jonka teemana oli nuorisotyön ja nuorisopolitiikan yhdistäminen, jotta voidaan varmistaa, että nuorisotyön ääni kuuluu nuorisopolitiikan kehittämisessä.

 

Osallistujia oli 15 maasta (Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvia maita ja Länsi-Balkanin kumppanimaita), ja he esittivät toimintasuunnitelman, joka muodostuu seuraavista nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa koskevista ehdotuksista:  
 

§  Kansalaiskasvatuksen vahvistaminen epävirallisen koulutuksen puitteissa 


§  Nuorten yrittäjyyden edistäminen epävirallisen koulutuksen kautta 


§  Nuorten kannustaminen aktiiviseen osallistumiseen toimintapolitiikan suunnittelussa 


§  Medialukutaidon kehittäminen nuorisotyön kautta 


§  Olemassa olevien ohjelmien markkinointi ja niiden saatavuuden parantaminen 


§  Muodollisen ja epävirallisen koulutuksen välisten yhteyksien parantaminen.

 

Suunnitelmassa tehtiin ehdotuksia nuorisotyöntekijöille ja nuorisopoliittisille päättäjille muun muassa EU-kansalaisuuteen, nuorison osallistumiseen, sosiaaliseen osallisuuteen, nuorten työllisyyteen, menneisyyden käsittelyyn sekä radikalisoitumisen ja ääriajattelun torjumiseen liittyvissä aiheissa.

 

Miksi? Länsi-Balkanin alueella talouskriisi yhdessä pakolaiskriisin kanssa on johtanut kasvavaan skeptisyyteen Euroopan unionia kohtaan ja synnyttänyt kasvavaa kansallismielistä ääriliikehdintää ja äärioikeistolaista populismia.

 

Vastauksena tähän Berliinin prosessi pyrkii kasvattamaan vakautta ja turvallisuutta vahvistamalla yhteyksiä Länsi-Balkanin alueen kanssa ja antamalla sille tukea. Nuorison osalta prosessi toimii Slovenian käynnistämän Positive Agenda for the Youth of the Western Balkans -ohjelman puitteissa. Brdossa vuonna 2015 järjestettyä konferenssia seurasi Connecting Youth -konferenssi Pariisissa 2016.

Julkaistu: Ma, 18/12/2017 - 15:14


Tweet Button: 

Linkit


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä