Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Euro-Med ви събира

A picture
© shutterstock.com - Roxana Gonzalez
Някога мислили ли сте да свържете вашата НПО с партньори в Северна Африка, Турция или Близкия изток? Европейско-средиземноморската платформа (Euro-Med ) ви помага да намерите партньори за младежки проекти и обмен.

Участвайте!

Присъединете се към Европейската и средиземноморска платформаJoin the Euro-Med programme като организация партньор и се свържете с партньори от 35 страни в Евро-средиземноморското партньорство. Така други НПО също ще могат да ви намерят.

Основната цел на Евро-средиземноморската младежка платформа е да се даде възможност на НПО от двата региона да работят в мрежи и обменят опит.

 

Какво става?

Серап Йетер от Турция казва:

Смятам, че ако покажем на младите хора в Турция, че съществуват и други неща извън тяхното ежедневие и работа, това ще подобри живота им – като опознаят хора от други страни, култури и религии и разберат, че всички ние можем да живеем заедно и да си сътрудничим за по-добро бъдеще. Турция е връзката между Азия и Европа, младите хора там имат много общо с младежите в страните от ЕС, както и с тези от Средиземноморието.

 

Публикувана на: вт, 07/05/2013 - 15:23


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!