Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Stáže při delegaci EU u OSN

A picture
© European Commission
Teď můžete pracovat pro EU a zároveň pro OSN, a to díky stážím v delegaci Evropské unie u Organizace spojených národů v New Yorku. Zde se dozvíte jak.

Evropská unie má v OSN status stálého pozorovatele. Její delegace spolupracuje s OSN téměř ve všech oblastech její činnosti: rozvojová politika, zajišťování míru, humanitární pomoc apod.

 

Co budete jako stážisté dělat?

Jako stážisté v delegaci EU budete sledovat práci orgánů OSN, jako jsou Rada bezpečnosti, Valné shromáždění, a jejich jednotlivých výborů a také Hospodářské a sociální rady.

Budete spolupracovat se zaměstnanci delegace a připravovat zprávy a brífinky pro ústředí Evropské komise v Bruselu a pro delegace Komise ve světě.

 

Můžete se přihlásit i vy?

Musíte splňovat tyto podmínky:

  • musíte být občanem EU
  • musíte mít dokončené alespoň tříleté studium na univerzitě – preferované obory: politologie, ekonomie, rozvoj, životní prostředí a lidská práva / humanitární právo
  • mít výbornou znalost angličtiny
  • mít lékařské a úrazové pojištění s plním krytím, platné pro USA a Kanadu.

Pokud jste se už stáže v delegaci zúčastnili nebo jste již v jiném orgánu či instituci EU pracovali déle než 6 týdnů, přihlášku podat nemůžete.

 

Jak podat přihlášku?

Vyplněný formulář přihlášky zašlete příslušnému koordinátorovi. Ujistěte se, že vaše přihláška obsahuje vyplněný formulář, váš životopis, průvodní dopis a doporučení od vašich současných či bývalých profesorů nebo zaměstnavatelů.

 

Ohlídejte si termíny pro podání přihlášky!

Delegace nabízí ročně 3 období pro stáže v délce 3–6 měsíců. Podrobnější informace o termínech pro podání přihlášky najdete na internetových stránkách European Union @ United Nations.

Zveřejněno: út, 07/05/2013 - 15:11


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz