Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Staże w zakresie praw człowieka w ONZ

A picture
© United Nations
Trwające od 2 do 6 miesięcy staże w zakresie propagowania i przestrzegania praw człowieka w Komitecie Praw Człowieka ONZ (OHCHR) w Szwajcarii.

Jakie będą Twoje zadania?

Jako stażysta w OHCHR będziesz zajmować się:

 • wyszukiwaniem informacji na tematy związane z prawami człowieka,
 • sporządzaniem artykułów i sprawozdań analitycznych,
 • pomocą administracyjną podczas spotkań,
 • działaniami w terenie i innymi działaniami wspierającymi prace OHCHR.

 

Czy spełniasz kwalifikacje?

O staż mogą ubiegać się osoby:

 1. posiadające status studenta studiów podyplomowych (lub równoważnych) przez cały okres trwania stażu,
 2. uprawnione do otrzymania wizy i podróży do siedziby ONZ w Szwajcarii,
 3. zdolne do poniesienia kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia na miejscu,
 4. które w momencie wyboru przedłożą ważne ubezpieczenie zdrowotne na okres pobytu w Szwajcarii oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia, a także zaświadczenie o statusie studenta studiów podyplomowych (lub równoważnych),
 5. płynnie posługujące się językiem angielskim i/lub francuskim.

 

Jak możesz się zgłosić?

Wypełnij formularz wniosku o staż i prześlij go wraz z wszystkimi niezbędnymi dodatkowymi dokumentami. Więcej informacji na temat ubiegania się o staże oraz wymagań dla kandydatów znajduje się na stronie internetowej OHCHR.

 

Terminy

OHCHR organizuje co roku dwie selekcje wniosków:

 • wnioski rozpatrywane w maju/czerwcu należy złożyć do 30 kwietnia,
 • wnioski rozpatrywane w listopadzie/grudniu należy złożyć do 31 października.

Wnioski mogą zostać przyjęte także poza zwykłą procedurą selekcji.

Okres stażu wynosi co najmniej 2 miesiące i może być przedłużony do maksymalnie 6 miesięcy.

Opublikowane: wt., 07/05/2013 - 14:47


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie