Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Πρακτική άσκηση στον ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

A picture
© United Nations
Κάντε πρακτική άσκηση 2-6 μηνών στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UN OHCHR) στην Ελβετία και συμβάλετε στην προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με τι θα ασχοληθείτε;

Ως ασκούμενος στην OHCHR θα συμμετέχετε στις εξής δραστηριότητες:

 • έρευνα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • σύνταξη αναλυτικών εκθέσεων
 • διοικητική υποστήριξη συνεδριάσεων
 • επί τόπου δράσεις και συμβολή σε δραστηριότητες της OHCHR.

 

Πληροίτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής;

Για να υποβάλετε αίτηση απαιτείται:

 1. να είστε εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών (ή αντίστοιχου επιπέδου) σπουδών καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 2. να μπορείτε να αποκτήσετε την κατάλληλη βίζα για να ταξιδέψετε στις υπηρεσίες του ΟΗΕ στην Ελβετία
 3. να μπορείτε να καλύψετε τις δαπάνες ταξιδίου, στέγασης και διαβίωσης
 4. να μπορείτε, εφόσον επιλεγείτε, να προσκομίσετε απόδειξη έγκυρης ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης κατά την παραμονή σας στην Ελβετία, ιατρικό πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι έχετε καλή υγεία, και πιστοποιητικό εγγραφής σε μεταπτυχιακές (ή ισοδύναμες) σπουδές.
 5. να μπορείτε να επικοινωνείτε με ευχέρεια στα αγγλικά και/ή στα γαλλικά.

 

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Συμπληρώστε αίτηση για πρακτική άσκηση μαζί με τα απαραίτητα πρόσθετα δικαιολογητικά. Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις σχετικές προϋποθέσεις στον ιστότοπο της OHCHR.

 

Προθεσμίες!

Η OHCHR προβλέπει 2 προκηρύξεις για επιλογή ασκουμένων τον χρόνο:

 • οι αιτήσεις για την περίοδο Μαΐου/Ιουνίου πρέπει να υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου
 • οι αιτήσεις για την περίοδο Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου πρέπει να υποβάλλονται έως τις 31 Οκτωβρίου

Αιτήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές και εκτός των συνήθων προκηρύξεων.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης διαρκούν τουλάχιστον 2 μήνες και μπορούν να ανανεωθούν μέχρι και για 6 μήνες.

 

 

Δημοσιεύθηκε: Τρ, 07/05/2013 - 14:38


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!