Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Medzinárodné výmeny mládeže organizácie Lions Clubs International

A picture
© shutterstock.com - MANDY GODBEHEAR
Do zahraničia môžete ísť študovať, pracovať, robiť dobrovoľnícku prácu alebo len kvôli zábave. Ale čo tak nasať kultúru prostredníctvom medzinárodných výmen mládeže a programu mládežníckeho tábora organizácie Lions Clubs International (Lionské kluby)?

Čo je lionský program výmeny mládeže?

Členovia organizácie Lions Clubs International vykonávajú miestnu dobrovoľnícku prácu na zlepšenie života miestnych komunít. Lionský program výmeny mládeže vám pomôže vycestovať do zahraničia a predstavuje tak mladým ľuďom život v iných kultúrach.

Výmeny. Môžete sa zúčastniť výmeny kdekoľvek na svete, kde má zastúpenie Lionský klub. V súčasnosti existuje 46 000 klubov s 1,35 milióna členov! Väčšina výmen trvá štyri až šesť týždňov a bývanie je zabezpečené v jednej alebo viacerých hostiteľských rodinách v inej krajine. Stretnete a spriatelíte sa s rovesníkmi z celého sveta, dozviete sa viac o tom, čo vás spája, čo odlišuje a ešte omnoho viac.

Tábory sa organizujú na 1 alebo 2 týždne, často zahŕňajú pobyt v rodine a návštevy zaujímavých kultúrnych a prírodných pamiatok.

 

Kto sa môže zúčastniť?

Ak sa chcete zúčastniť lionskej výmeny mládeže, musíte:

  • mať od 15 do 22 rokov;
  • ovládať základy jazyka hostiteľskej krajiny;
  • byť pripravení zastupovať vašu komunitu, krajinu a sponzorský Lionský klub;
  • predložiť potvrdenie o poistení (zdravotnom a cestovnom) a dohodu o zbavení zodpovednosti.

 

Ako sa prihlásiť?

  1. So žiadosťou o sponzorstvo sa obráťte sa na miestny Lionský klub alebo na miestneho/okresného predsedu zodpovedného za mládežnícke tábory a výmeny uvedeného v zozname mládežníckych táborov a výmen
  2. Vyplňte prihlášku
  3. Po získaní sponzorských prostriedkov a príslušných podpisov sa vaša prihláška postúpi potenciálnym hostiteľským Lionským klubom na potvrdenie výmeny.

 

Príbeh mládežníckej výmeny

Stephanie Theyssen z belgického Lionského klubu išla v roku 2011 na Havaj.

„Tento mládežnícky tábor zmenil môj život v rôznych smeroch. Dal mi duchovnú a kultúrnu rovnováhu, nezávislosť, sebavedomie (vďaka rozhovorom s členmi rôznych Lionských klubov a práci pre nich) a pomohol mi spoločensky vyzrieť (Ohana, starajte sa o každého v tejto spoločnosti, ako keby to bola vaša vlastná rodina a pomáhajte si všemožnými spôsobmi). Ďakujem vám za túto vynikajúcu skúsenosť. Mahalo!“
 

Dátum uverejnenia: ut., 07/05/2013 - 14:20


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!