Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Globalna Sieć Akcji Młodzieżowych

Łatwiej zmieniać świat razem niż osobno. Globalna Sieć Akcji Młodzieżowych (Global Youth Action Network – GYAN) łączy siły młodych ludzi i organizacji młodzieżowych, które ich reprezentują, aby osiągnąć ten cel.

Co to jest GYAN?

GYAN to międzynarodowa organizacja młodzieżowa, skupiająca ruchy młodzieżowe z całego świata, zachęcająca do współpracy w celu maksymalizacji zbiorowego wpływu działań młodych ludzi.

Co oferuje GYAN?

  • społeczność sieciową i narzędzia internetowe ułatwiające współpracę między grupami młodzieży
  • informacje i materiały
  • możliwość uczestnictwa w podejmowaniu decyzji o skali globalnej, pracę z ludźmi w każdym wieku i realny wpływ na rzeczywistość!

 

Jak mogę z tego skorzystać?

Twoja organizacja może przyłączyć się do sieci GYAN – ogromnego i stale rosnącego zrzeszenia organizacji prowadzonych przez młodzież i dla młodzieży w ponad 190 krajach.

 

Jakie są osiągnięcia sieci GYAN?

  • Pomogła ustanowić rekord liczby delegatów młodzieży na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 2000 r. i stale pomaga młodym ludziom uczestniczyć w pracach ONZ.
  • Ustanowiła doradcze rady młodzieżowe przy agencjach ONZ, rządach i organizacjach pozarządowych.
  • Określiła problemy, przed którymi stoją grupy młodzieżowe, i pomogła im w zbudowaniu koalicji, takich jak Globalna Koalicja Młodzieży ds. HIV/AIDS (GYCA), Młodzieżowy ruch na rzecz demokracji i wiele innych.
  • Zachęcała młodych ludzi do brania aktywnego udziału w dążeniu do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.

Opublikowane: wt., 07/05/2013 - 11:03


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie