Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Global Youth Action Network

Det er lettere å forandre verden sammen med andre enn alene. Global Youth Action Network (GYAN) samler unge mennesker og ungdomsorganisasjonene deres for å oppnå dette målet!

Hva er GYAN?

GYAN er en internasjonal ungdomsorganisasjon som forener ungdomsbevegelser rundt om i verden, og som oppmuntrer til samarbeid for å maksimere effekten av ungdommers innsats.

Hva kan GYAN tilby?

  • Et nettsamfunn med Internett-baserte verktøy som støtter opp om samarbeidet mellom ungdomsgrupper
  • Informasjon og ressurser
  • Mulighet til å ta del i globale beslutningsprosesser, samarbeide med folk i alle aldre og gjøre en forskjell!

 

Hva kan du få ut av det?

Din organisasjon kan bli del av Global Youth Action Network – som representerer en stor og voksende allianse av ungdomsstyrte organisasjoner i mer enn 190 land.

 

Hva har GYAN oppnådd til nå?

  • Bidratt til et rekordhøyt antall offisielle ungdomsdelegater til FNs generalforsamling i 2000 og fortsetter å hjelpe unge mennesker med å involvere seg i FNs arbeid.
  • Etablert Youth Advisory Councils (ungdomsråd) for FN-organisasjoner, myndigheter og frivillige organisasjoner.
  • Identifisert problemstillinger som ungdomsgruppene står overfor og hjulpet dem deretter, for eksempel gjennom utvikling av koalisjoner som blant annet Global Youth Coalition on HIV/AIDS (GYCA), Youth Movement for Democracy.
  • Oppmuntret unge mennesker til å engasjere seg aktivt i oppnåelsen av tusenårsmålene.

Publisert: Tir, 07/05/2013 - 11:01Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!