Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Nätverket Global Youth Action

Det är lättare att förändra världen tillsammans än på egen hand. I nätverket Global Youth Action förenar ungdomar och ungdomsorganisationer sina krafter för en bättre värld.

Vad gör nätverket?

Global Youth Action Network är en internationell ungdomsorganisation för ungdomsrörelser i hela världen som samarbetar för att deras ungdomsinitiativ ska få så stort genomslag som möjligt.

Vad får jag ut av det?

  • En nätgemenskap med webbaserade verktyg som stöder samarbete mellan ungdomsgrupper
  • Information och material
  • Möjligheter att delta i internationella beslut, samarbeta med folk i alla åldrar och göra en insats!

 

Hur kan jag delta?

Din organisation kan gå med i nätverket Global Youth Action – en enorm  allians av ungdomsledda ungdomsorganisationer i mer än 190 länder.

 

Det här har nätverket uträttat

  • Bidragit till rekordmånga ungdomsdelegater i FN:s generalförsamling år 2000 och fortsatt att hjälpa ungdomar att engagera sig i FN-arbetet.
  • Inrättat ungdomsråd för FN-organ, regeringar och icke-statliga organisationer.
  • Kartlagt olika ungdomsgruppers problem och behov och hjälpt dem, genom organisationer som den internationella ungdomskoalitionen mot hiv och aids och Ungdomar för demokrati.
  • Uppmuntrat ungdomar att aktivt arbeta för millenniemålen.

Publicerad: Tis, 07/05/2013 - 11:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!