Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Sieť GYAN

Je jednoduchšie meniť svet spoločne ako jednotlivo. Celosvetová mládežnícka sieť (GYAN) spája sily mladých ľudí a mládežníckych organizácií na dosiahnutie tohto cieľa.

Čo je GYAN?

GYAN je medzinárodná mládežnícka organizácia, ktorá združuje mládežnícke hnutia vo svete, a podporuje spoluprácu s cieľom maximalizovať spoločný dosah mládežníckych akcií.

Čo ponúka?

  • Online spoločenstvo s webovými nástrojmi na podporu spolupráce medzi skupinami mládeže
  • Zdroje informácií
  • Príležitosti na to, aby ste sa zúčastnili procesu globálneho rozhodovania, pracovali s ľuďmi všetkých vekových kategórií a boli prínosom pre ostatných!

 

Čo ponúkame?

Vaša organizácia sa môže zapojiť do celosvetovej mládežníckej siete – veľkého a narastajúceho združenia organizácií, ktoré sú vedené mládežou a slúžia jej cieľom vo viac ako 190 krajinách.

 

Aké úspechy sa GYAN doteraz podarilo dosiahnuť?

  • Táto sieť pomohla rekordne zvýšiť zastúpenie oficiálnych mládežníckych delegácií na Valnom zhromaždení OSN v roku 2000 a naďalej pomáha mladým ľuďom pri zapájaní sa do práce OSN.
  • Založila mládežnícke poradné rady pre agentúry OSN, vlády a mimovládne organizácie.
  • Identifikovala problémy, ktorým čelia mládežnícke skupiny a ich potreby a na základe toho im pomohla pri vytváraní koalícií, ako sú Celosvetová koalícia mládeže proti HIV/AIDS (GYCA), Hnutie mládeže pre demokraciu, a iné.
  • Povzbudila mladých ľudí, aby sa aktívne podieľali na dosahovaní miléniových rozvojových cieľov.

Dátum uverejnenia: ut., 07/05/2013 - 10:54


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!