Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Globāls jaunatnes rīcības tīkls

Pasauli vieglāk mainīt kopīgiem spēkiem, nevis vienam pašam. Global Youth Network jeb saīsināti GYAN (globāls jaunatnes rīcības tīkls) izveidots, lai apkopotu jaunatnes un jauniešu organizāciju spēku un enerģiju un lai īstenotu šo mērķi.

Kas ir GYAN

GYAN ir starptautiska jauniešu organizācija, kas vieno jauniešu kustības visā pasaulē, rosinot uz sadarbību, lai maksimāli attīstītu ietekmi, ko var radīt jauniešu rīcība.

Ko tā piedāvā

  • Izmantojot interneta rīkus, tā piedāvā kopienu internetā, kuras mērķis ir atbalstīt jauniešu grupu sadarbību.
  • Informāciju un resursus.
  • Tā piedāvā tev iespējas iesaistīties globālajā lēmumu pieņemšanā, sadarboties ar visu vecumu cilvēkiem un izdarīt ko nozīmīgu.

 

Kas tajā ir tieši priekš tevis

Tava organizācija var pievienoties globālajam jaunatnes rīcības tīklam, kas pārstāv arvien attīstībā esošu aliansi, kura vieno jauniešu vadītas jauniešu organizācijas 190 valstīs.

 

Kādi ir GYAN līdzšinējie sasniegumi

  • 2000. gadā tā pielika pūliņus tam, lai oficiālo jauniešu pārstāvju skaits Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā Asamblejā sasniegtu rekordu. Patlaban tā turpina palīdzēt jauniešiem iesaistīties ANO darbā.
  • Tā izveidoja jauniešu konsultatīvās padomes, kuru mērķauditorija ir ANO aģentūras, valstu valdības un NVO.
  • Tā apzināja jautājumus, kuri ir svarīgi jauniešu grupām un palīdzēja tām izveidot atbilstīgas koalīcijas, piemēram, Globālo Jaunatnes HIV/AIDS koalīciju, Jaunatnes kustību demokrātijai un citas.
  • Tā pamudināja jauniešus aktīvi iesaistīties tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā.

publicēts: O., 07/05/2013 - 10:53


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!