Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Pasaulinis jaunimo veiklos tinklas

Pasaulį lengviau pakeisti veikiant drauge su kitais, o ne pavieniui. Pasaulinis jaunimo veiklos tinklas (The Global Youth Network – GYAN) sutelkia jaunimo ir jam atstovaujančių jaunimo organizacijų jėgas, kad pasiektų šį tikslą!

Kas yra GYAN?

GYAN – tai tarptautinė jaunimo organizacija, sutelkianti viso pasaulio jaunimo judėjimus ir skatinanti bendradarbiavimą, kad bendras jaunimo veiklos poveikis būtų kuo didesnis.

Tinklo priemonės

  • Interneto bendruomenė, internetinėmis priemonėmis padedanti jaunimo grupėms bendradarbiauti,
  • informacija ir ištekliai,
  • galimybės jums dalyvauti priimant pasaulinio masto sprendimus, darbas su įvairiausio amžiaus kolegomis, proga pakeisti pasaulį!

 

Nauda jums

Jūsų organizacija gali įstoti į Pasaulinį jaunimo veiklos tinklą, atstovaujantį didžiuliam ir augančiam jaunimo vadovaujamų ir jo interesus ginančių daugiau kaip 190 šalių organizacijų sambūriui.

 

Ko GYAN jau pasiekė?

  • Padėjo pasiekti, kad 2000 m. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje būtų rekordinis jaunimo delegatų skaičius, toliau padeda jaunimui įsitraukti į JT darbą.
  • Įsteigė patariamąsias jaunimo tarybas, teikiančias patarimus JT agentūroms, vyriausybėms ir nevyriausybinėms organizacijoms.
  • Nustatė jaunimo grupių problemas bei poreikius ir suteikė joms reikalingą pagalbą, sukūrė sąjungas, tokias kaip Pasaulinė jaunimo ŽIV ir AIDS koalicija (GYCA), Jaunimo judėjimas už demokratiją ir kt.
  • Skatino jaunimą aktyviai dalyvauti siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

Paskelbta: A, 07/05/2013 - 10:50


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!