Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Síť GYAN

Svět se vám změnit nepodaří, pokud na to zůstanete sami. Tohoto cíle se snaží dosáhnout síť GYAN (Global Youth Action Network), která sdružuje mladé lidi a mládežnické organizace.

Co je GYAN?

GYAN je mezinárodní mládežnická organizace, která spojuje různá  mládežnická hnutí z celého světa a povzbuzuje mezi nimi spolupráci, aby byl společný dopad mládežnických akcí co největší.

Co nabízíme?

  • Online komunitu, která disponuje internetovými nástroji na podporu spolupráce mezi mládežnickými skupinami
  • Informační zdroje
  • Příležitost se podílet na celosvětovém rozhodování, pracovat s lidmi všech věkových kategorií a udělat něco pro ostatní

 

Co z toho budete mít vy?

Vaše organizace se může k Celosvětové síti aktivní mládeže připojit. Tato síť představuje obrovskou a neustále rostoucí koalici organizací, jež řídí mladí lidé a jež mladým lidem také pomáhají, ve více než 190 zemích světa.

 

Čeho síť GYAN již dosáhla?

  • V roce 2000 se jí podařilo vyslat rekordní počet oficiálních delegátů z řad mládeže na Valné shromáždění OSN a od té doby pomáhá mladým lidem se do práce OSN zapojit.
  • Založila poradní sbory mládeže pro agentury OSN, vlády států a nevládní organizace.
  • Identifikovala problémy a potřeby mládežnických skupin, pomohla jim s jejich vyřešením a vytvořila koalice, jako třeba Celosvětovou koalici mládeže proti HIV/AIDS (GYCA), Mládežnické hnutí za demokracii aj.
  • Podporuje mladé lidi, aby se aktivně podíleli na plnění rozvojových cílů tisíciletí.

Zveřejněno: út, 07/05/2013 - 10:48


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz