Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Aktiivsete noorte üleilmne võrgustik

Maailma on koos lihtsam muuta, kui üksinda. Selle eesmärgi saavutamiseks koondab üleilmne noortevõrgustik GYAN noorte energiat ja organisatsioone, mida need noored esindavad.

Mis on GYAN?

GYAN on rahvusvaheline noorteorganisatsioon, mis ühendab maailma noorteliikumisi, kutsudes üles koostööle, et noorte tegevusel oleks maksimaalne toime.

Mida GYAN pakub?

  • Internetikogukond noorterühmade koostööd toetavate veebipõhiste vahenditega
  • Teave ja allikad
  • Võimalused osaleda üleilmses otsustusprotsessis, tegutseda koos igas vanuses inimestega ning muuta maailma.

 

Leia oma koht selles

Sinu organisatsioon võib liituda aktiivsete noorte üleilmse võrgustikuga, mis esindab tohutut kasvavat ühendust, kuhu kuuluvad noorte juhitud ja noortele suunatud organisatsioonid rohkem kui 190 riigist.

 

Mida on GYAN seni saavutanud?

  • Aitas 2000. aastal saata rekordilise arvu noortedelegaate ÜRO Peaassambleele ning aitab noortel jätkuvalt osaleda ÜRO töös.
  • Lõi noorte nõuandekomisjonid ÜRO asutuste, riikide valitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide jaoks.
  • Määratles noorterühmade ees seisvad probleemid ja nende vajadused ning aitas neid vastavalt, luues sellised koalitsioonid, nagu Global Youth Coalition on HIV/AIDS (GYCA), Youth Movement for Democracy ja muud.
  • Julgustas noori osalema aktiivselt aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel.

Avaldatud: Teisip, 07/05/2013 - 10:46


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!