Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Глобална мрежа за действия на младежта

По-лесно е да промениш света заедно с други хора, отколкото сам. Глобалната мрежа за действия на младежта (GYAN) обединява силата на младите хора и на младежките организации, които те представляват, за постигането на тази цел!

Какво е GYAN?

Глобална мрежа за действия на младежта (GYAN) е международна младежка организация, създаваща съюз между младежки движения по света и насърчаваща сътрудничеството за постигане на максимален ефект от действията на младежта.

Какво предлагат те?

  • Онлайн общност с уеб инструменти в подкрепа на сътрудничеството между младежки групи,
  • Информация и ресурси,
  • Възможности да участвате във вземането на решения в световен мащаб, да работите с хора от всякакви възрасти и да постигнете реален резултат!

 

Какво можете да откриете там?

Вашата организация може да се присъедини към Глобалната мрежа за действия на младежта, която представлява огромен и постоянно разрастващ се съюз на ръководени от младежи и работещи за младежите организации в повече от 190 страни.

 

Какво е постигнала досега Глобалната мрежа за действия на младежта?

  • Спомогна за постигане на рекордно ниво на официални младежки делегати на общото събрание на ООН през 2000 г. и продължава да помага на младите хора да участват в работата на ООН.
  • Създаде младежки надзорни съвети за агенции на ООН, правителства и НПО.
  • Идентифицира проблемите пред младежките групи и техните нужди и им помогна, като създаде коалиции като Световна младежка коалиция по въпросите на ХИВ/СПИН (GYCA), Младежкото движение за демокрация и други.
  • Насърчи младите хора да участват активно в постигането на Целите на хилядолетието за развитие.

Публикувана на: вт, 07/05/2013 - 10:45


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!