Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Práca s mladými ľuďmi vo východnej Európe

A picture
© shutterstock.com - Petrenko Andriy
Zaujímali ste sa niekedy, ako žijú mladí ľudia v krajinách východnej Európy za hranicami EÚ? Projekt východného partnerstva európskej mládežníckej organizácie AEGEE vám to umožní zistiť prostredníctvom spolupráce s mládežou na lepšej budúcnosti týchto krajín.

Čo je AEGEE?

Najväčšia európska interdisciplinárna mládežnícka organizácia, ktorá spája 13 000 študentov z rôznorodého kultúrneho prostredia zo 40 európskych krajín.

 

Ako sa môžete prihlásiť?

Ak sa chcete zapojiť do projektu východného partnerstva, musíte sa stať členom AEGEE prostredníctvom miestnej skupiny. Členovia tímu východného partnerstva sa vyberajú podľa potrieb projektu. Skúsenosti v rámci členstva v AEGEE nie sú nevyhnutné. Sledujte aktuálny zoznam zaujímavých projektov a aktivít.

 

Akčné dni východného partnerstva

Ak chcete prispieť k projektu východného partnerstva, ale práve nie sú žiadne voľné miesta, môžete sami zorganizovať akčný deň. Cieľom je oboznámiť mladých ľudí z celej Európy s realitou života v krajinách východného partnerstva prostredníctvom diskusií za okrúhlym stolom, prezentácií, stretnutí so študentmi z týchto krajín, prednášok univerzitných profesorov a ďalších aktivít. Sami sa však môžete rozhodnúť, ako si zorganizovať akčný deň.

 

Kontext

EÚ podporuje projekt východného partnerstva v rámci programu Mládež v akcii 3.1, ktorý sa zameriava na spoluprácu so susednými krajinami a mladým Európanom odkrýva nové horizonty.

Okno pre mládež východného partnerstva ako súčasť programu Mládež v akcii formou dodatočných finančných prostriedkov poskytuje ešte viac príležitostí na spoluprácu medzi mladými ľuďmi, mladými pracovníkmi a mládežníckymi organizáciami z Európskej únie a krajín východného partnerstva.

Dátum uverejnenia: ut., 07/05/2013 - 09:34


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!