Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Mimoeurópske webové lokality pre mladých

A picture
© fotolia.com - goodluz
Objavte nové horizonty za hranicami Európy! Tieto webové lokality pre mladých ľudí sú skvelou cestou, ako začať.

Austrálsky portál pre mládež – webová lokalita austrálskej vlády, ktorá zastrešuje oblasť zdravia, vzdelávania a práce, kultúry, životného prostredia, financií a ďalšie.

 

Ibero-americká mládežnícka organizácia (len v španielčine a portugalčine) – medzinárodná organizácia, ktorá združuje mládežnícke agentúry v Latinskej Amerike, Španielsku a Portugalsku. Zameriava sa na začlenenie, integráciu a spoluprácu mladých ľudí a obsahuje aktuality, prehľad podujatí, odkazy na videá a na národné organizácie.

 

Juhoafrický portál pre mládež – spravuje ho Juhoafrická agentúra pre rozvoj mládeže, ktorá sa zameriava na rozvoj mládeže a problémy mladých ľudí. Nájdete tu informácie o pracovnom živote, hľadaní zamestnania, štipendiách, zdraví, podnikaní a získavaní nových zručností.

 

Youth Canada – praktické informácie o pracovných miestach, kariére, cestovaní v zahraničí, vzdelávaní, peniazoch, zdraví, službách pre mladých ľudí a pod.

 

Portál pre mládež v Latinskej Amerike a karibskej oblasti – zameriava sa na mládežnícke siete, organizácie, skupiny a ľudí, ktorí pracujú s mládežou v Latinskej Amerike a Karibiku. Obsahuje diskusné fórum, spravodajcu, knižnicu a informácie o občianstve, kultúre, vzdelávaní, životnom prostredí, oddychu, práci, zdraví, životnom štýle a dobrovoľníctve.

Dátum uverejnenia: pon., 06/05/2013 - 17:04


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!