Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ako Európsky zbor solidarity pomáha uchádzačom o prácu stúpať po kariérnom rebríčku

Vďaka Európskemu zboru solidarity dnes 24-ročná Marta De Bonis z talianskeho Lecce zažíva nevšedné nové profesijné dobrodružstvo.

V rámci tejto novej iniciatívy majú mladí ľudia prístup k dobrovoľníckym a pracovným príležitostiam prospešným pre miestne komunity v iných členských štátoch EÚ.
 

Marta v roku 2016 získala magisterský titul v odbore Medzinárodná ekonomika a politika východoeurópskych krajín, ale po zavŕšení štúdia sa ocitla na mimoriadne súťaživom pracovnom trhu. Keďže sa plne sústredila na štúdium, jej pracovné skúsenosti potrebné na kariérny štart boli minimálne.
 

Našťastie vedela, kde získa radu, a obrátila sa na miestnu pobočku siete EURES. Osobný poradca EURES jej čoskoro pomohol získať šesťmesačnú stáž v Európskom parlamente.
 

O pár mesiacov neskôr s blížiacim sa koncom stáže už Marta vedela, že sa musí začať pripravovať na ďalší krok. Celé hodiny venovala cibreniu životopisu a písaniu sprievodných listov, ktoré prispôsobovala osobitostiam konkrétneho pracovného miesta.
 

Poradca Marte medzitým poskytol detaily o všetkých príležitostiach existujúcich v rámci siete EURES vrátane programov cielených na mobilitu, ako napríklad Tvoje prvé pracovné miesto EURESEurópsky zbor solidarity, ako aj o iných príležitostiach financovaných z EÚ, ako sú napríklad programy Dobrovoľníci pomoci EÚ, Erasmus pre mladých podnikateľovErasmus+.
 

Hľadaním sa Marta sama dopracovala k svojej profesijnej dráhe, ktorou sa chcela vydať – rozvoj a spolupráca. V tomto prípade bol Európsky zbor solidarity výborným nástrojom, ktorý jej umožnil nadobudnúť skúsenosti.
 

Ďalšie kroky zahŕňali vyhľadanie platenej odbornej prípravy, na ktorú by sa Marta mohla hlásiť. Potom nasledoval kontakt poradcu so zamestnávateľmi a predstavenie projektu a prínosov pre nich aj samotného uchádzača.
 

Poradca čoskoro presvedčil zainteresovaného zamestnávateľa, aby sa zapojil do Európskeho zboru solidarity, a Marta absolvovala pohovor. So svojou žiadosťou uspela a práve absolvuje šesťmesačnú stáž ako právny zástupca – asistent v organizácii Fair Trade Advocacy Office.
 

Keď Marta hovorí o svojej osobnej skúsenosti, priznáva, že „bez podpory siete EURES v Lecce by som svoj cieľ nedosiahla. Takmer denne mi radili, informovali ma, navrhovali nové riešenia a aj v tých najčernejších chvíľach ma povzbudzovali!“
 

Bez ohľadu na oblasť, ktorá vás zaujíma, sieť EURES je pripravená poradiť v súvislosti s bohatou ponukou príležitostí a iniciatív, ako je napríklad aj Európsky zbor solidarity. Ak máte chuť a ochotu pomáhať druhým, vstúpte do Európskeho zboru solidarity už dnes!