Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Hvordan Europeisk solidaritetskorps hjelper jobbsøkere et trinn høyere opp på karrierestigen

24 år gamle Marta De Bonis fra Lecce i Italia har nettopp begynt på et spennende nytt kapittel i sin yrkeskarriere ved hjelp av Europeisk solidaritetskorps.

Europeisk solidaritetskorps er et helt nytt initiativ der unge får muligheten til å arbeide, eventuelt som frivillig, i prosjekter som kommer lokalsamfunn i andre EU-stater til gode.
 

Marta tok en mastergrad i internasjonal økonomi og politikk i østeuropeiske land i 2016, men da hun sto der med diplomet i hånden, var konkurransen på jobbmarkedet ekstrem. Hun hadde arbeidet intenst med studiene og hadde derfor lite arbeidserfaring å vise til for å kunne få en fot innenfor den første døren i arbeidsmarkedet.
 

Heldigvis visste hun hvor hun skulle gå for å få råd, så hun tok kontakt med sitt lokale Eures-kontor. Det gikk ikke lang tid før Martas personlige Eures-rådgiver hadde hjulpet henne til å få en seksmåneders praksisplass i Europaparlamentet.
 

Flere måneder senere, da praksistiden begynte å nærme seg slutten, visste Marta at hun måtte begynne å forberede seg på neste skritt. Hun brukte time etter time på å perfeksjonere CV-en og skrive følgebrev, og passet på at de skulle være nøye tilpasset hver stillingsannonse.
 

Samtidig passet Martas rådgiver på å sende henne alle opplysninger om muligheter som dukket opp i Eures-systemet, også når det gjaldt målrettede mobilitetsordninger som Din første Eures-jobb og Europeisk solidaritetskorps, i tillegg til andre EU-finansierte ordninger som EU Aid Volunteers, Erasmus for Young Entrepreneurs og Erasmus+.
 

Etter alle sine undersøkelser hadde Marta funnet ut hvilken vei hun skulle slå inn på: utvikling og samarbeid. Det ble Europeisk solidaritetskorps hun ville satse på for å få erfaring.
 

Neste skritt var å finne opplæringsmuligheter innen dette feltet som var betalt, og som hun kunne søke på. Så måtte rådgiveren ta kontakt med arbeidsgiverne og redegjøre for planen og fordelene for både dem og kandidaten.
 

Snart hadde rådgiveren klart å overbevise en arbeidsgiver som var interessert, om å inngå avtale med Europeisk solidaritetskorps, og så kunne Marta gå gjennom intervjuprosessen. Marta lyktes med sin søknad, og hun er nå i gang med seks måneders praksis som såkalt Advocacy Assistant i Fair Trade Advocacy Office.
 

Når Marta skal fortelle hvordan hun personlig har opplevd denne tiden, sier hun: – Uten støtten fra Eures Lecce hadde jeg aldri nådd målet mitt. De støttet meg, nesten daglig, og ga meg råd, informasjon og forslag og var til stor oppmuntring, spesielt da jeg hadde det som verst.
 

Uansett hvilken vei du ønsker å slå inn på, vil Eures kunne gi deg råd og tips om alle mulighetene og initiativene som finnes, for eksempel Europeisk solidaritetskorps. Hvis du ønsker en utfordring og er villig til å gjøre en helhjertet innsats for å hjelpe andre mennesker, bør du melde deg til Europeisk solidaritetskorps i dag!