Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Stáže v Európskej komisii

© fotolia.com - FotolEdhar
Vždy vás zaujímalo, ako Európska komisia skutočne pracuje? Ak sa prihlásite na stáž, môžete to zistiť priamo na mieste.

Európska komisia organizuje stáže v oblasti administratívy alebo prekladu dvakrát ročne. Stáže sú určené predovšetkým pre mladých absolventov vysokých škôl a trvajú tri až päť mesiacov.

Stážisti sú zväčša štátnymi príslušníkmi členských alebo kandidátskych štátov EÚ. Existuje však aj obmedzený počet miest pre príslušníkov tretích krajín.

 

Ako podať prihlášku

Podmienkou je ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie (alebo jeho ekvivalent) a veľmi dobrá znalosť anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka. Ak ste štátnym príslušníkom členského štátu EÚ, tiež by ste mali mať veľmi dobrú znalosť druhého jazyka EÚ.

Ak ste absolvovali stáž v inej inštitúcii alebo orgáne EÚ, nemôžete žiadať o stáž v Komisii.

Aby bola vaša žiadosť platná, musíte vyplniť a podať online prihlášku a poslať ju poštou pred dátumom uzávierky podávania prihlášok.

 

Termíny

Stáže zvyčajne začínajú 1. marca a 1. októbra, ale prekladateľské stáže sa konajú aj počas iných období roka.

Pre stáže začínajúce v marci je dátum uzávierky podávania prihlášok 31. augusta predchádzajúceho roka.

Pre stáže začínajúce v októbri je to 31. január toho istého roku.

 

Program stáží začal v roku 1960 a je najdlhšie trvajúcim programom pre stážistov. Cieľom stáží v Európskej komisii je poskytnúť účastníkom praktické znalosti z pracovných útvarov Komisie a umožniť im získať osobné. Takisto budú mať príležitosť na to, aby v praxi uplatnili vedomosti, ktoré sa naučili počas štúdia.. Stážisti zvyčajne dostávajú finančný grant, pričom zdravotne postihnutí stážisti môžu dostať ešte dodatočný príspevok.

Dátum uverejnenia: ut., 23/04/2013 - 10:57


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!