Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Pripravništvo pri Evropski komisiji

© fotolia.com - FotolEdhar
Te že dolgo zanima, kako deluje Evropska komisija? Prijavi se za pripravništvo in prepričal se boš na lastne oči.

Evropska komisija organizira pripravništvo dvakrat letno, in sicer na administrativnem in prevajalskem področju. Pripravništvo je namenjeno predvsem mladim univerzitetnim diplomantom in traja 3–5 mesecev.

Večina pripravnikov prihaja iz držav EU in držav kandidatk, vendar je omejeno število mest rezervirano tudi za državljane iz držav zunaj EU.

 

Prijava

Prijavijo se lahko kandidati, ki so končali univerzitetni študij (ali enakovrednega) in zelo dobro govorijo angleščino, francoščino ali nemščino. Državljani držav EU morajo dobro obvladati še en jezik EU.

Evropska komisija ne sprejema prijav posameznikov, ki so že opravili pripravništvo na kaki drugi instituciji ali organu EU.

Prijaviš se s spletno prijavnico, ki jo je treba izpolnjeno oddati do predpisanega roka.

 

Roki

Pripravništvo se navadno začne 1. marca in 1. oktobra, pripravništvo za prevajalce pa ima lahko različne datume začetka.

Za pripravništvo z začetkom marca se je treba prijaviti do 31. avgusta predhodnega leta.

Za pripravništvo z začetkom oktobra se je treba prijaviti do 31. januarja istega leta.

 

Pripravništvo na Evropski komisiji ima najdaljšo zgodovino med institucijami, saj so ga prvič organizirali že leta 1960. Pripravniki pridobijo praktično znanje o delu posameznih služb Komisije in osebne izkušnje v vsakodnevnih stikih v delovnem okolju. Dopolnijo znanje, pridobljeno na univerzi, in ga  praktično uporabijo. Prpravniki navadno prejmejo pripravniško nadomestilo, pripravniki invalidi lahko prejmejo dodatna sredstva.