Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

© fotolia.com - FotolEdhar
Είχατε πάντα την επιθυμία να μάθετε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Εάν υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση, μπορείτε να το μάθετε από πρώτο χέρι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει πρακτική άσκηση στη διοίκηση ή τη μετάφραση δύο φορές τον χρόνο. Η πρακτική άσκηση απευθύνεται πρωτίστως σε νεαρούς αποφοίτους πανεπιστημίου και διαρκεί 3-5 μήνες.

Οι περισσότεροι ασκούμενοι είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας χώρας. Ωστόσο, προβλέπεται και ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων για υπηκόους τρίτων χωρών.

 

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Για να υποβάλετε αίτηση πρέπει να διαθέτετε πτυχίο πανεπιστημίου (ή ισοδύναμο τίτλο) και να γνωρίζετε πολύ καλά την αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε πολύ καλά μια δεύτερη γλώσσα της ΕΕ.

Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει περίοδο πρακτικής άσκησης σε άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άσκηση στην Επιτροπή.

Για να είναι έγκυρη η αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το ηλεκτρονικό δελτίο αίτησης και να το στείλετε και ταχυδρομικώς πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Προθεσμίες!

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης συνήθως αρχίζουν την 1η Μαρτίου και την 1η Οκτωβρίου, αλλά για την άσκηση στη μετάφραση μπορεί να ισχύουν άλλες ημερομηνίες.

Για την περίοδο άσκησης του Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Αυγούστου του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο άσκησης του Οκτωβρίου η προθεσμία λήγει στις 31 Ιανουαρίου του ίδιου έτους.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 1960, είναι το μακροβιότερο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο είδος του. Η πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας μάθει πώς λειτουργούν στην πράξη οι υπηρεσίες της Επιτροπής και θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε προσωπική εμπειρία μέσω των επαφών που θα έχετε κατά τη διάρκεια της καθημερινής εργασίας σας. Θα μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε και να εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Συνήθως, οι ασκούμενοι λαμβάνουν υποτροφία, ενώ οι ασκούμενοι με αναπηρία μπορούν να λάβουν συμπληρωματικό επίδομα.

Δημοσιεύθηκε: Τρ, 23/04/2013 - 10:49


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!