Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Staż w Komisji Europejskiej

© fotolia.com - FotolEdhar
Od dawna jesteś ciekaw, na czym polega praca w Komisji Europejskiej? Zgłoś się na staż i dowiedz się tego z pierwszej ręki!

Komisja Europejska dwa razy do roku organizuje praktyki administracyjne i tłumaczeniowe. Praktyki trwają od 3 do 5 miesięcy i są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które niedawno ukończyły studia wyższe.

Większość stażystów to obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących. Istnieje jednak niewielka liczba miejsc przeznaczonych dla obywateli innych krajów.

 

Procedura

Kandydaci na staż w KE muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (lub równorzędny) oraz wykazać się bardzo bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Jeśli jesteś obywatelem kraju UE, powinieneś też posiadać bardzo dobrą znajomość innego języka urzędowego UE.

Jeśli odbyłeś staż w innej instytucji lub organie UE, nie możesz ubiegać się o staż w Komisji.

Aby twoje zgłoszenie zostało uznane za ważne, musisz wypełnić i przesłać formularz online, a następnie wydrukować go i przesłać pocztą przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

 

Terminy

Praktyki z reguły rozpoczynają się 1 marca i 1 października, ale w przypadku praktyk tłumaczeniowych obowiązywać mogą inne daty.

Termin nadsyłania zgłoszeń na praktyki marcowe upływa 31 sierpnia poprzedniego roku, a na październikowe31 stycznia tego samego roku.

 

Praktyki w KE organizowane są od 1960 roku i są najstarszym tego rodzaju programem. Dzięki niemu stażyści mogą zdobyć praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania różnych działów Komisji i zdobyć doświadczenie poprzez kontakty z innymi pracownikami, które stanowią element codziennej pracy. Mogą również doskonalić i wykorzystywać w praktyce wiedzę, jaką nabyli podczas swoich studiów. Zazwyczaj stażyści otrzymują wynagrodzenie, a stażyści niepełnosprawni − dodatkowe stypendium.

Opublikowane: wt., 23/04/2013 - 10:39


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie