Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Stáže v Evropské komisi

© fotolia.com - FotolEdhar
Věděli byste rádi, jak pracuje Evropská komise? Přihlaste se na stáž a vše poznáte zblízka.

Evropská komise vypisuje dvakrát ročně administrativní a překladatelské stáže. Jsou určeny především pro mladé absolventy vysokých škol a trvají 3–5 měsíců.

Většina stážistů pochází ze členských států EU nebo kandidátských zemí. Nicméně omezený počet míst je poskytován i uchazečům z nečlenských zemí.

 

Jak podat přihlášku

Musíte být absolventy úplného vysokoškolského studia (nebo jeho ekvivalentu) a musíte mít velmi dobrou znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny. Jste-li státním příslušníkem některé ze zemí EU, musíte prokázat ještě velmi dobrou znalost druhého jazyka EU.

Pokud jste již absolvovali stáž u jiného orgánu nebo instituce EU, na stáž do Komise se již přihlásit nemůžete.

Aby byla vaše přihláška platná, musíte vyplnit  a odeslat elektronický formulář a poslat ho také ve stanoveném termínu poštou.

 

Termín pro podání přihlášky

Stáže obvykle začínají 1. března a 1. dubna, ale překladatelské stáže mohou začít i jindy.

U březnových stáží je termín pro podání přihlášky do 31. srpna předchozího roku.

U říjnových stáží je to 31. ledna stejného roku.

 

Evropská komise začala vypisovat stáže v roce 1960. Dnes je to nejdéle trvající program tohoto druhu na světě. Stáží u Evropské komise získáte praktické znalosti o fungování jednotlivých složek Komise a budete moci nabýt osobní zkušenosti prostřednictvím kontaktů, které budete při své každodenní práci navazovat. Také budete moci uplatnit a prohloubit si znalosti, které jste získali během studia. Stážistům je obvykle poskytováno stipendium a zdravotně postižení mohou získat doplňkové příspěvky.

Zveřejněno: út, 23/04/2013 - 10:38


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz