Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Стажове в Европейската комисия

© fotolia.com - FotolEdhar
Винаги сте искали да знаете как реално работи Европейската комисия? Ако кандидатствате за стаж, ще научите това от първа ръка.

Европейската комисия организира стажове по администрация или превод два пъти годишно. Стажовете са основно за млади хора, завършили университет, и траят 3-5 месеца.

Повечето от стажантите са граждани на държави членки на ЕС или на страни кандидатки. Но има и ограничен брой места за граждани на държави извън ЕС.

 

Как да кандидатствате

Трябва да сте завършили университетското си образование (или равностойно на него) и да имате много добри познания по английски, френски или немски език. Ако сте гражданин на държава от ЕС, трябва да имате и много добри познания по друг език на ЕС.

Ако сте изкарали стаж в друга институция или орган на ЕС, не можете да кандидатствате за стаж в Европейската комисия.

За да бъде валидна кандидатурата ви, трябва да попълните и изпратите формуляра за кандидатстване онлайн и да го изпратите по пощата преди крайния срок.

 

Крайни срокове!

Стажовете обикновено започват на 1 март и 1 октомври, но за стажантите по превод датите могат да бъдат различни.

За стажовете, започващи през март, крайният срок за кандидатстване е 31 август предишната година.

За стажовете от октомври той е 31 януари същата година.

 

Програмата за стажове, започнала през 1960 г., е най-дълго продължаващата програма от този вид. Стажовете в Европейската комисия ще ви дадат практически познания за работата на отделите на Комисията и ще ви дадат възможност да съберете личен опит чрез контактите, които ще установите в течение на ежедневната ви работа. Ще можете също така да задълбочите и да приложите на практика знанията, които се получили по време на своето образование. Обикновено стажантите получават стипендия, а онези от тях, които имат увреждания, може да получат допълнителна стипендия.

Публикувана на: вт, 23/04/2013 - 10:34


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!