Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Erasmus nekončí promóciou

A picture
© fotolia.com - goodluz
Ak plánujete založenie vlastnej firmy alebo ju už máte, program Erasmus pre mladých podnikateľov vám dáva príležitosť pracovať so skúseným podnikateľom v inej krajine EÚ.

Počas obdobia najviac 6 mesiacov sa môžete učiť, ako lepšie riadiť vlastný podnik a zabezpečiť jeho rast. Zároveň prinášate svojmu podnikateľskému mentorovi v zahraničí nový pohľad.

 

Kto sa môže zúčastniť?

Program je prístupný pre budúcich alebo nových podnikateľov. Mali by ste:

  • mať vypracované plány na rozbehnutie podnikania, ktorých základom je životaschopný podnikateľský plán

alebo

  • byť podnikateľom, ktorý si založil firmu v posledných 3 rokoch.

Program nemá žiadne vekové obmedzenie a vaša spoločnosť alebo činnosť môžu byť orientované na akékoľvek odvetvie.

Prihlásiť sa môžu kandidáti z ktorejkoľvek krajiny EÚ. Ak ste z krajiny mimo EÚ, takisto sa môžete prihlásiť do programu, pokiaľ máte trvalé bydlisko v krajine EÚ a chcete tam aj začať podnikať.

 

Ako podať prihlášku

Vyplňte elektronickú prihlášku a vyberte si najbližšie kontaktné miesto vo vašom okolí, kde vám pomôžu s podaním prihlášky. Ak vo vašej krajine neexistuje vhodné kontaktné miesto, môžete sa obrátiť na niektoré zo 100 lokálnych kontaktných miest, ktoré sa nachádzajú v iných krajinách.

 

Program Erasmus pre mladých podnikateľov ponúka obohacujúcu konkrétnu skúsenosť a vrelo ho odporúčam každému, kto chce začať podnikať. Môj výmenný pobyt bol veľmi užitočný pre pochopenie podnikateľského prostredia, pravidiel a postupov pri zakladaní firmy a rozbehnutí podnikania a zároveň bol výbornou príležitosťou na vytvorenie siete pracovných kontaktov.
Maurizio Alì, Talianska, pracoval 6 mesiacov v Združení Yepe vo Francúzsku.

 

Program Erasmus pre mladých podnikateľov poskytuje finančnú pomoc vo forme príspevkov na cestovné náklady do a z krajiny pobytu a na životné náklady (hlavne na ubytovanie). Mali by ste však byť schopní a ochotní vynaložiť aj dodatočné prostriedky na pokrytie takých nákladov, ktoré presahujú váš grant.

Dátum uverejnenia: pon., 22/04/2013 - 16:28


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!