Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Erasmus nutně nekončí promocí

A picture
© fotolia.com - goodluz
Pokud jste se již rozhodli založit si vlastní podnik nebo už nějaký vedete, můžete se zúčastnit programu Erasmus pro mladé podnikatele, který nabízí příležitost zkusit si práci ve firmě zkušeného podnikatele v některém ze států EU.

Po dobu až 6 měsíců se můžete učit, jak svůj vlastní podnik úspěšně řídit. Na druhé straně budete pro váš hostitelský podnik přínosem i vy, jelikož můžete nabídnout nový pohled na věc.

 

Jak podat přihlášku?

Tento program je určen zájemcům o podnikání a pro začínající podnikatele. Musíte buď:

  • mít jasné plány na založení podniku a proveditelný podnikatelský záměr

nebo

  • vést vlastní podnik založený v posledních 3 letech

Program není omezen věkovým limitem a vaše činnost může spadat do jakéhokoli sektoru.

Uchazeči mohou být z kterékoli země EU. Přihlášku můžete podat i tehdy, pokud jste ze země, která členem EU není, ale máte v EU trvalé bydliště a máte v úmyslu zahájit na území EU podnikání.

 

Jak podat přihlášku

Vyplňte na internetu registrační formulář a vyberte si kontaktní místo v okolí vašeho bydliště. Jeho pracovníci vám pomůžou s dalšími kroky. Pokud ve vaší zemi vhodné kontaktní místo nefunguje, můžete se obrátit na některé ze 100 pracovišť v ostatních zemích.

 

Program Erasmus pro mladé podnikatele je rozhodně přínosem a člověka obohatí o řadu zcela konkrétních zkušeností. Doporučuji každému, kdo vážně plánuje začít podnikat. Během výměny jsem dobře poznal prostředí, pravidla a postupy, které se mi při zakládání mého podniku velmi hodily. Zároveň to byla dobrá příležitost, jak získat užitečné kontakty.
Maurizio Alì, Itálie, 6měsíční pobyt ve sdružení Yepe ve Francii.

 

Program Erasmus pro mladé podnikatele poskytuje i finanční příspěvek na náklady na dopravu do a z cílové země a na životní náklady (zejména ubytování). Očekává se však, že budete schopni a ochotni obstarat si další prostředky na pokrytí ostatních nákladů, které přesahují výši grantu.

 

Zveřejněno: po, 22/04/2013 - 16:17


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz