Portal Ewropew taż-Żgħażagħ
Informazzjoni u opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

Intraprendituri żgħażagħ – ibda n-negozju tiegħek

A picture
© shutterstock.com - Andresr
M'hemmx mod aħjar biex issib xogħol milli toħolqu inti stess

L-intraprenditorija tfisser li tittrasforma l-ideat tiegħek f'azzjoni. Dan ifisser xogħol iebes u ħerqa għal riskju kkalkulat.

Il-fattur ewlieni hu l-innovazzjoni – l-iżvilupp ta' prodotti jew servizzi ġodda li ħadd qatt ma jkun ipprovda qabel, jew f’postijiet fejn ma jinstabux.

Aqbad idea li tiġik, tkun kemm tkun fiergħa. Imbagħad tkun tista' tirfina l-ħsieb tiegħek, tiddiskuti ma' ħaddieħor, u tibda tiżviluppa pjan tan-negozju – dokument strutturat li jiddeskrivi l-għanijiet tiegħek u kif tixtieq tiksibhom.

U naturalment m'għandekx għalfejn tagħmel dan kollu waħdek – tista' tibda negozju ma' sħabek, il-kollegi jew il-membri tal-familja tiegħek. Jagħmel sens ukoll li tingħaqad ma' nies li għandhom ħiliet u esperjenzi ta' negozju differenti minn tiegħek.

 

Informazzjoni prattika u pariri

Sib jekk l-intraprenditorija hix tajba għalik permezz ta' Entrepreneur Envoy.

Jekk in-negozju tiegħek diġà stabbilit, in-Netwerk Enterprise Europe jista' jgħinek tisfrutta mis-suq Ewropew.

 

It-taħriġ u l-għajnuna

Għandek bżonn l-għajnuna biex tibda? L-akkademja i-genius toffri korsijiet u taħriġ onlajn.