Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Lønnsforhandling: Hvor bør jeg starte?

I løpet av karrieren din kan det hende du får mulighet til å forhandle om lønnen din. Det er slett ikke enkelt. Starter du høyt og risikerer at det blir tatt ille opp? Eller starter du lavt og risikerer å prise din egen kompetanse for lavt? I denne artikkelen gir vi deg noen tips for å hjelpe deg i gang.

Gjør forarbeidet

Du bør gå inn i forhandlingen med et klart beløp – eller lønnsnivå – i bakhodet slik at du har et godt utgangspunkt. Men du bør ha forsikret deg om at dette tallet er realistisk, ellers kan du fort oppleve at forhandlingen ikke går i den retningen du ønsker. Hvis du gjør undersøkelser rundt stillinger som ligner på din, og finner lønnsnivået for dem, vil dette gi deg en tydelig indikasjon på hvor du bør sikte, og dermed få et bedre forhandlingsgrunnlag.

 

Kjenn din egen verdi

Kanskje er du flink innen salg. Kanskje kan du skrive 70 ord i minuttet. Kanskje kan du ta et konsept og gjøre det om til noe magisk. Uansett hva du er flink til, er det dette som gjør deg verdifull for en bedrift. Dette er også gode forhandlingspunkter, så pass på at du tar med dem når du forbereder deg.

 

La arbeidsgiveren ta føringen

I likhet med deg har arbeidsgiveren sannsynligvis et tall i bakhodet. Det kan ligge i nærheten av ditt, men det kan også være ganske forskjellig. Ved å la motparten ta føringen og legge fram sitt tall først, vil du kunne se hvor nær forventningene dine det er, og gi deg sjansen til å justere ditt eget tall om du ønsker det.

 

Hold det upersonlig

Hvor mye vi tjener, har stor innvirkning på mange sider av livene våre, noe som kan gjøre lønnsforhandlinger til en svært personlig opplevelse. Selv om dette er forståelig, er det viktig å prøve å holde følelser utenfor prosessen i så stor grad som mulig. Ved å forholde deg rolig og avbalansert vil du framstå som profesjonell, noe som sannsynligvis appellerer til arbeidsgivere. Hvis du derimot lar følelsene ta overhånd, risikerer du å støte arbeidsgiveren fra deg og gi deg et svakere forhandlingsgrunnlag.

 

Ta deg tid

Å forhandle om lønn kan være skremmende og stressende, så det kan være fristende å få det unnagjort så fort som mulig. Stå imot den fristelsen! Ta deg tid og sørg for at du får fram alle momenter som er viktige for deg. Det siste du vil, er å angre på noe når forhandlingen er ferdig.

 

Vi håper disse rådene hjelper deg til å oppnå den lønnen du ønsker. Lykke til med forhandlingen!

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures’ tjenester for arbeidsgivere

Eures’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

 

 

Ansvarsbegrensning: Verken Eures eller Europakommisjonen har ansvar for noen av nettstedene nevnt over.

 

Artikkelen er produsert i partnerskap med EURES, den europeiske jobbmobilitetsportalen.

Publisert: Tor, 14/03/2019 - 10:54


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!