Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Fyra vanliga arbetsplatspersonligheter och hur du kan arbeta med dem på ett effektivt sätt

Här tittar vi på fyra typiska personlighetstyper som du kan stöta på och ger tips om hur du kan skapa effektiva arbetsrelationer med dem.

Alla är olika. Vi har alla våra egna tankar, erfarenheter, uppfattningar och kulturer. Samtidigt som dessa skillnader gör livet mer intressant och spännande kan det krångla till det lite på arbetsplatsen när dessa olikheter kolliderar. Att lära dig att arbeta på ett effektivt sätt med dina arbetskamrater och hur du kan balansera deras personligheter med din egen är en viktig del av arbetslivet.

 

Ledaren

Vilka är de? Ledare är oftast mycket ambitiösa, drivna och självsäkra individer. De är den typen av person som tar kontroll över en situation och fattar klara beslut, och du kommer förmodligen att upptäcka att de arbetar mycket övertid. Dessa positiva egenskaper uppvägs av att de har en tendens att lägga störst vikt vid sina egna idéer och kan vara okänsliga när det kommer till andras tankar och känslor. Och samtidigt som de är bra på att se helhetsbilden kan de ibland missa de små detaljerna.

Hur arbetar du med dem? Var tydlig, motiverad och logisk när du har att göra med ledare, särskilt om du vill att de ska ta hänsyn till andra idéer än bara sin egna. Lyssna på dem och ge dem den frihet de behöver för att ta sig framåt. Försök att inte bli irriterad om de säger eller gör något som du tycker är stötande. Det var förmodligen inte alls deras avsikt att du skulle uppfatta det så.

 

Fredsmäklaren

Vilka är de? Fredsmäklare är hjärtat i ett starkt och framgångsrikt team eftersom de är tålmodiga, diplomatiska och förståndiga. Det är omöjligt att inte tycka om fredsmäklare eftersom de oftast är snälla, godmodiga och sympatiska. De har dock en tendens att undvika konfrontationer till vilket pris som helst, ibland på sin egen bekostnad, att anstränga sig för mycket för att göra alla nöjda och att lätt bli överväldigade av sitt arbete eller sitt ansvar.

Hur arbetar du med dem? Se till att du vet vad mer de arbetar med innan du ger dem en uppgift eftersom det är troligt att de kommer att säga ja även om de inte har tid. Uppmuntra dem att testa saker som är utanför deras bekvämlighetszon, att uttrycka sina synpunkter och prova på nya erfarenheter. Och kom ihåg att tacka dem för deras arbete – fredsmäklare är så blygsamma att de ibland kan tas för givna!

 

Den sociala

Vilka är de? Den sociala typen är rolig att ha omkring sig och brukar vara livlig, entusiastisk, högljudd och pratsam. De är duktiga på nätverksbyggande och i sociala situationer och deras arbete visar ofta en kreativ talang. Å andra sidan kan de vara oorganiserade, lättdistraherade och svåra att arbeta med eftersom de snabbt går från en uppgift till en annan.

Hur arbetar du med dem? Låt den sociala personlighetstypen få utlopp för sin kreativitet samtidigt som du ger dem tydligt avgränsade uppgifter och tidsfrister för att hjälpa dem att behålla sitt fokus. Delta på ett positivt sätt i deras samtal men ge inte efter för deras benägenhet att ägna allt för mycket tid åt småprat – och se till att de inte ägnar sig åt elakt skvaller!

 

Analytikern

Vilka är de? Analytiker brukar vara allvarliga och tankfulla och tycker om att arbeta självständigt. Du kan lita på att de slutför sina uppgifter med god kvalitet, men deras behov av perfektion kan leda till att både de själva och deras arbetskamrater har svårt att leva upp till deras förväntningar. Analytiker är duktiga på att följa instruktioner men de kan också vara negativa och ha svårt att hantera osäkerhet och nya situationer som sträcker sig utanför deras bekvämlighetszon.

Hur arbetar du med dem? Analytiker tycker om att ha tid att tänka och tycker inte om att uppleva påtryckningar när de ska fatta beslut. De tycker också om att ha tillgång till all den information som de behöver så att de kan fatta ett informerat beslut. Se till att ge dem all information och lite utrymme – då kommer du att se att de gör ett fantastiskt jobb.

 

Det handlar så klart inte bara om hur du kan skapa relationer med andra, utan också om hur de kan skapa relationer med dig. Du kanske till och med känner igen dig själv i beskrivningarna, så varför inte öka potentialen hos dina arbetsrelationer genom att tänka på råden från det andra perspektivet?

 

Läs mer:
Europeiska jobbdagar
Drop’pin@EURES
Hitta en Euresrådgivare
Leva och arbeta i Euresländer
Eures jobbdatabas
Eurestjänster för arbetsgivare
Eures evenemangskalender
Kommande evenemang på nätet
Eures på Facebook
Eures på Twitter
Eures på LinkedIn

 

Ansvarsfriskrivning: Observera att varken Eures eller Europeiska kommissionen ansvarar för någon av de ovannämnda webbplatser som tillhör tredje part.

Publicerad: Mån, 11/02/2019 - 10:11


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!