Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Fire vanlige personlighetstyper på arbeidsplassen og hvordan samarbeide effektivt med dem

sammen. Her tar vi en titt på fire typiske personlighetstyper du kan komme ut for, og noen tips til hvordan du kan skape gode samarbeidsforhold med dem.

Alle er forskjellige. Vi har alle våre tanker og erfaringer, vårt livssyn og vår kultur. Denne variasjonen gjør utvilsomt livet mer interessant og spennende, men det kan bli utfordrende på arbeidsplassen når disse forskjellene gjør seg gjeldende. En viktig del av arbeidslivet er å lære å samarbeide effektivt med kolleger og få personlighetene til å gå sammen.

 

Lederen

Hvem er de? Ledere er vanligvis svært ambisiøse, motiverte og selvsikre personer. De er typen som tar kontroll over en situasjon og tar tydelige beslutninger. Sannsynligvis arbeider de også mye overtid. Disse positive egenskapene oppveies av det faktum at de har en tendens til å vektlegge egne oppfatninger og ikke la seg påvirke av andres tanker og følelser. Og selv om de er flinke til å se «det store bildet», går de av og til glipp av små detaljer.

Hvordan kan du samarbeide med dem? Vær tydelig, velbegrunnet og logisk i din tilnærming til lederne, særlig om du ønsker at de skal vurdere andre meninger enn sine egne. Gjør som de sier og gi dem den friheten de trenger for å utmerke seg. Prøv til slutt ikke å bli opprørt eller irritert hvis de sier eller gjør noe du synes er sårende – sannsynligvis var det slett ikke meningen at du skulle oppfatte det slik.

 

Fredsmegleren

Hvem er de? Fredsmeglerne er hjertet i et sterkt og vellykket team ettersom de er tålmodige, diplomatiske og sindige. Det er umulig å mislike fredsmeglerne, for de er vanligvis snille, uskyldige og forståelsesfulle. De har imidlertid en tendens til å unngå konfrontasjon for enhver pris, av og til på bekostning av seg selv, de legger for stor vekt på å prøve å gjøre alle fornøyd og blir lett overveldet av arbeidet eller ansvaret.

Hvordan kan du samarbeide med dem? Sørg for at du vet hva annet de arbeider med før du gir dem en oppgave, for det er sannsynlig at de sier ja selv om de ikke har tid. Oppmuntre dem til å forlate komfortsonen, gi uttrykk for hva de mener, og gjøre nye erfaringer. Og husk å takke dem for arbeidet – fredsmeglere er så beskjedne at de noen ganger kan bli tatt for gitt!

 

Den sosiale

Hvem er de? De sosiale er det kjekt å være sammen med. De er gjerne energiske, entusiastiske, høyrøstede og pratsomme. De er gode på nettverksbygging og sosial omgang, og arbeidet de gjør, har ofte et kreativt element. På den annen side kan de være uorganiserte, lette å distrahere og vanskelige å samarbeide med, for de går raskt videre til neste oppgave.

Hvordan kan du samarbeide med dem? Gi de sosiale frihet til å bruke kreativiteten sin, samtidig som de får klart definerte oppgaver og frister slik at de beholder fokus. Delta i samtalene deres på en positiv måte, men ikke gi etter for tendensen de har til å sette pris på småprat – og styr dem unna ondsinnet sladder!

 

Analytikeren

Hvem er de? Analytikere har en tendens til å være alvorlige og ettertenksomme og arbeider gjerne selvstendig. Man kan stole på at arbeidet de utfører har høy kvalitet, men de har et perfeksjonsbehov som kan føre til en uunngåelig skuffelse over både seg selv og kollegene. Analytikerne er flinke til å følge ordre, men de kan også være negative og synes det er vanskelig å håndtere usikkerhet og nye situasjoner som tar dem ut av komfortsonen.

Hvordan kan du samarbeide med dem? Analytikere liker å tenke seg om og kunne ta beslutninger uten press. De liker også å få all nødvendig informasjon i forkant slik at beslutningen blir velbegrunnet. Så gi dem fakta og litt armslag, så blir du belønnet med godt arbeid.

 

Det handler selvsagt ikke bare om hvordan du skaper relasjoner med andre – andre vil gjøre det samme med deg. Kanskje du kjenner deg selv igjen i disse beskrivelsene? Hvorfor ikke få mest mulig ut av relasjonene på arbeidsplassen ved å vurdere råd fra den andre siden?

 

Les mer:
Europeiske jobbdager
Drop'pin@EURES
Finn en Eures-rådgiver
Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene
Eures’ jobbdatabase
Eures’ tjenester for arbeidsgivere
Eures’ aktivitetskalender
Kommende arrangementer på nett
Eures på Facebook
Eures på Twitter
Eures på LinkedIn

 

Ansvarsbegrensning: Verken Eures eller Europakommisjonen har ansvar for noen av nettstedene nevnt over

Publisert: Man, 11/02/2019 - 10:02


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!