Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Neli tavalist isiksustüüpi töökohal ja edukas koostöö nendega

Vaatleme nelja tavalist isiksustüüpi, kellega võite kokku puutuda, ning soovitame, kuidas luua nendega tulemuslikke töösuhteid.

Igaüks on erinev. Igaühel on oma mõtted, kogemused, uskumused ja kultuuritaust. Kuigi see mitmekesisus muudab elu huvitavamaks ja põnevamaks, võivad erinevused tekitada töökohal arusaamatusi. Tööelu oluline osa on õppida, kuidas teha kolleegidega edukalt koostööd ning kuidas leida tasakaal nende ja enda iseloomu vahel.

 

Juht

Kes ta on? Juhid on tavaliselt sihiteadlikud, motiveeritud ja enesekindlad isiksused. Seda tüüpi inimesed juhivad olukordi, nende otsused on selged ja tõenäoliselt teevad nad palju ületunde. Neid häid omadusi tasakaalustab see, et nad kalduvad eelistama oma arvamust ning võivad olla teiste inimeste mõtete ja tunnete suhtes ükskõiksed. Ja kuigi nad oskavad suurepäraselt näha üldpilti, ei märka nad sageli üksikasju.

Kuidas nendega koos töötada? Väljenduge juhtidega suheldes selgelt, põhjendatult ja loogiliselt, eriti kui soovite, et nad arvestaksid peale enda arvamuse ka teiste omi. Võtke neist eeskuju ja andke neile edu saavutamiseks piisavalt vabadust. Ärge pahandage ega ärrituge, kui nad ütlevad või teevad midagi näiliselt solvavat – tõenäoliselt ei olnud see meelega.

 

Rahusobitaja

Kes ta on? Rahusobitajad on tugeva ja eduka töörühma keskmes, sest nad on rahulikud, diplomaatilised ja tasakaalukad. Rahusobitajaid meeldivad kõigile, sest nad on tavaliselt lahked, heatahtlikud ja mõistvad. Samas püüavad nad alati vältida vastasseisu, mõnikord kahjustades sellega ennast, pingutavad liiga palju teistele meeldimise nimel ning võtavad endale liiga palju ülesandeid ja vastutust.

Kuidas nendega koos töötada? Veenduge, et teate, mida nad parajasti teevad, enne kui annate neile uue tööülesande, sest tõenäoliselt võtavad nad selle vastu isegi siis, kui neil ei ole aega. Julgustage neid mugavustsoonist väljuma, avaldama arvamust ja omandama uusi kogemusi. Kindlasti tänage neid tehtud töö eest – rahusobitajad on nii tagasihoidlikud, et mõnikord nende panust ei märgatagi!

 

Suhtleja

Kes ta on? Suhtlejate seltskonnas on lõbus ja nad on tavaliselt elavaloomulised, innukad, valjuhäälsed ja jutukad. Nad tutvuvad ja suhtlevad kergesti ning nende tegevuses on sageli loomingulisust. Teisalt võivad nad olla korratud, hajameelsed ja nendega võib olla keeruline koos töötada, sest nad vahetavad ülesandeid kiiresti.

Kuidas nendega koos töötada? Võimaldage suhtlejatel olla loomingulised, andes neile samas selgelt määratletud ülesandeid ja tähtaegu, et nende tähelepanu püsiks. Osalege aktiivselt nende vestlustes, kuid ärge toetage nende kalduvust niisama vadrata – ja takistage neil pahatahtlikku keelepeksu!

 

Analüütik

Kes ta on? Analüütikud on sageli tõsised ja mõtlikud ning neile sobib iseseisev töö. Nad täidavad saadud tööülesanded väga hästi, kuid võivad pettuda, sest nad ise ega töökaaslased ei ole perfektsed. Kuigi analüütikud järgivad suurepäraselt neile antud juhiseid, võivad nad olla ka negatiivsed ning mõnikord mitte toime tulla raskuste ja uute olukordadega, mis sunnivad neid väljuma oma mugavustsoonist.

Kuidas nendega koos töötada? Analüütikud vajavad otsustamiseks mõtlemisaega ja sundimatut õhkkonda. Samuti meeldib neile, kui teadliku otsuse tegemiseks on kogu vajalik teave olemas. Seega tutvustage neile üksikasju ja jätke neile teatud vabadus, mis tagab suurepärase töö.

 

Loomulikult ei ole küsimus ainult selles, kuidas luua suhteid teiste töötajatega – ka nemad soovivad suhelda teiega. Võib-olla tunnete end nende kirjelduste põhjal ära, seega saate kasutada suhteid töökohal maksimaalselt, arvestades teise poole nõuandeid.

 

Lisateave
Euroopa tööhõivepäevad
Drop’pin@EURES
EURESe nõustajad
Elu- ja töötingimused EURESe riikides
EURESe töökohtade andmebaas
EURESe teenused tööandjatele
EURESe ürituste kalender
Eelseisvad veebiüritused
EURES Facebookis
EURES Twitteris
EURES LinkedInis

 

NB! EURES ega Euroopa Komisjon ei toeta ühtki eespool nimetatud kolmanda isiku veebilehte.

Avaldatud: Esmasp, 11/02/2019 - 09:42


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!