Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Čtyři běžné osobnosti na pracovišti a jak s nimi efektivně spolupracovat

Ukážeme si čtyři typické druhy osobnosti, s nimiž se můžete setkat, a dáme vám několik tipů, jak s nimi vytvářet efektivní pracovní vztahy.

Každý je jiný. Všichni máme své vlastní myšlenky, zkušenosti, názory a svou kulturu. Ačkoli tato rozmanitost zcela jistě činí život zajímavějším a vzrušujícím, může působit jistá úskalí, když se tyto rozdíly střetnou na pracovišti. Naučit se, jak účinně spolupracovat s kolegy a jak sladit jejich osobnosti s vlastní osobností, je důležitou součástí pracovního života.

 

Vůdce

Kdo to je? Vůdci jsou obvykle velmi ambiciózní, cílevědomí a sebevědomí jedinci. Jedná se o ten typ lidí, který se ujímá kontroly nad situací, činí jasná rozhodnutí a patrně pracuje spoustu hodin přesčas. Jejich pozitivní rysy jsou však vyváženy tím, že tito jedinci mají tendenci upřednostňovat vlastní názor a mohou být lhostejní vůči myšlenkám a pocitům ostatních. A přestože jsou dobří v tom, že vidí „celkový obraz“, občas jim mohou uniknout drobnější detaily.

Jak s nimi spolupracovat? Ve svém přístupu k vůdcům buďte jasní, racionální a logičtí, zejména pokud byste rádi, aby zohlednili nějaký jiný názor než ten jejich. Následujte jejich příkladu a poskytněte jim potřebný prostor k tomu, aby mohli vyniknout. Nenechte se vyvést z míry, když řeknou nebo udělají něco, co považujete za urážlivé – nejspíš to tak vůbec nemysleli.

 

Usmiřovatel

Kdo to je? Usmiřovatelé jsou srdcem silného a úspěšného týmu, protože jsou trpěliví, diplomatičtí a rozvážní. Nelze je nemít rád, jelikož jsou obvykle vstřícní, nevyvolávají konflikty a projevují účast. Mají však tendenci vyhýbat se konfrontaci za každou cenu, někdy na vlastní úkor, příliš se snaží každému vyhovět a snadno se nechají zahltit prací nebo povinnostmi.

Jak s nimi spolupracovat? Zjistěte, na čem jiném ještě pracují, než jim dáte úkol, neboť je pravděpodobné, že řeknou „ano“, přestože nebudou mít čas. Pobídněte je, aby vystoupili ze své komfortní zóny, projevili své názory a získali nové zkušenosti. A nezapomeňte jim za práci poděkovat – usmiřovatelé jsou natolik skromní, že je jejich pomoc leckdy považována za samozřejmost.

 

Společenský typ

Kdo to je? Se společenskými typy je zábava, většinou jsou energičtí, motivovaní, hlasití a hovorní. Vynikají v navazování kontaktů a vztahů a jejich práce je často tvůrčí. Na druhou stranu mohou být chaotičtí, snadno ztrácí pozornost a je obtížné s nimi spolupracovat, jelikož rychle přeskakují z jednoho úkolu na druhý.

Jak s nimi spolupracovat? Umožněte společenským typům, aby uplatnili svou kreativitu, ale zároveň jim dejte jasně vymezené úkoly a lhůty a pomozte jim tak udržet pozornost. V pozitivním duchu se s nimi bavte, ale příliš jejich sklony k hovoru nepodporujte – a odraďte je od jakýchkoli pomluv.

 

Analytik

Kdo to je? Analytici jsou obvykle vážní a přemýšliví a rádi pracují samostatně. Lze jim svěřit splnění úkolů na vysoké úrovni, ale jejich perfekcionismus může vést k nevyhnutelnému zklamání jak u nich, tak u jejich kolegů. Ačkoli analytici skvěle plní pokyny, mohou být rovněž negativní a může pro ně být složité poradit si s nejistotou a novými situacemi, které je vyvedou z jejich komfortní zóny.

Jak s nimi spolupracovat? Pro analytiky je důležité, aby měli čas přemýšlet a aby na ně nebyl vyvíjen tlak, když se mají rozhodnout. Ocení také, když mají všechny potřebné informace k dispozici předem, aby jejich rozhodnutí bylo kvalifikované. Poskytněte jim tedy fakta a trochu prostoru a budete odměněni skvěle odvedenou prací.

 

Samozřejmě nejde jen o to, jak budete budovat vztahy s ostatními vy – i ostatní se budou snažit vytvářet vztahy s vámi. Možná jste se dokonce poznali v některém z uvedených popisů. Proč tedy nevyužít v plné míře potenciál svých pracovních vztahů a nepřehodnotit je s ohledem na rady z druhé strany?

 

Další informace:
Evropské dny pracovních příležitostí
Drop’pin@EURES
Najděte si svého poradce EURES
Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES
Databáze pracovních míst na portálu EURES
Služby sítě EURES pro zaměstnavatele
Kalendář akcí EURES
Připravované on-line akce
EURES na Facebooku
EURES na Twitteru
EURES na LinkedIn

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk: Upozorňujeme, že ani síť EURES, ani Evropská komise neručí za obsah žádných výše uvedených webových stránek třetích stran.

Zveřejněno: po, 11/02/2019 - 09:21


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz