Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

Gençlerdeki işsizliğe karşı bir teminat

Youth Guarantee – delivering results

Gençlik Garantisi, 25 yaşın altındaki tüm gençlerin okuldan ayrılma veya işsiz kalma tarihinden itibaren dört ay içerisinde iyi kalitede somut bir teklif almalarını sağlar. Avrupa ülkeleri şu anda sizin işinize yaraması için çalışma sürecindeler!

Gençlerin işsizliğine karşı savaşta en önemli silah olan Gençlik Garantisi, teklifin iş, çıraklık, staj veya eğitime devam için verilebileceğini ve bireyin durumu ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerektiğini belirtir. Amaç eğitimden işe geçişleri yapısal olarak iyileştirmek ve gençler için işleri doğrudan desteklemektir. Bağlamlar değiştiğine göre, Gençlik Garantisi, sizin ülkenizde başka bir AB ülkesinden farklı bir şekil alabilir.

 

Program Avusturya ve Finlandiya’daki başarılı deneyime dayanmaktadır: Finlandiya gençlik garantisi, gençlerdeki işsizliğin azalması ile sonuçlanmıştır: %83,5 kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde bir işe, staja, çıraklık eğitimine veya bir eğitim kursuna yerleştirilmiştir.

 

Ulusal uygulama planları

Gençlik Garantisini geliştirmek ve uygulamada işe yaradığını görmek için tüm ilgililer (kamu otoriteleri, eğitim kurumları, işverenler vb.) arasında güçlü işbirliği gereklidir. AB ülkeleri, örneğin zaman çerçevesi ve kamu otoritelerinin ve diğer kuruluşların rolleri gibi, alınacak önlemleri tanımlayan, ulusal Gençlik Garantisi Uygulama Planları oluşturmuşlardır.

 

Gençlik Garantisinin amaçlarına ulaşmak, okuldan işgücü pazarına daha başarılı geçişleri sağlayabilmek için stratejik reformlar gerektirmektedir. Bunlar daha güçlü kamu istihdam hizmetlerini, gençlere ulaşmak için daha iyi ortaklıkları veya eğitim sisteminde değişiklikleri gerektirebilir. Komisyonun ulusal uygulama planlarını değerlendirmesinden sonra sekiz ülkeden daha kararlı eylemde bulunmaları istenmiştir. 

 

Pilot projeler

Gençlik Garantisi hala bazı ülkelerde gelişme aşamasında olduğu için henüz yaralanma olanağına sahip olamayabilirsiniz. Ancak, Ağustos-Aralık 2013 tarihleri arasında yedi ülkede başlatılan 18 pilot proje nelerin kapsama dâhil olduğunu göstermekte ve gelecekte Gençlik Garantisinin ülkenizde ne şekilde gerçekleşeceğine dair bilgi verecektir:

 

Romanya’da, rehberlik sağlayarak, özel eğitim kursları düzenleyerek ve eğitim firmaları kurarak gençleri iş hayatına hazırlamak için ‘iş kulüpleri’ oluşturulmuştur.

Birleşik Krallık’ta gençlere birebir danışmanlık ve ‘seçimler etkinliği’ dâhil, staj, çıraklık, işe yerleştirme olanakları sunmak için okullar ve yerel işverenler arasında ortaklıklar kurulmuştur. 

 

İtalya, eğitimde, mesleki eğitimde veya bir işte olmayan gençleri motive etmek için okul ziyaretleri, şirket ziyaretleri, girişimcilik ziyaretleri ve seminerler düzenlemiştir.

İrlanda’da genç iş arayanlar kamu istihdam hizmetlerinden danışmanlarla görüşmeler yapmışlardır.

Litvanya, Vilnius Şehri ve Eyaleti İşverenler Konfederasyonunun genç iş arayanlar ve yerel şirketler arasında iki haftalık işe yerleştirmeleri içeren bir ‘çöpçatanlık’ hizmeti yürüttüğü bir model geliştirmiştir.

 

Gençlik Garantisi ve nasıl uygulamaya konduğu hakkında daha fazla bilgi almak için Avrupa Komisyonu Gençlik Garantisi bilgi notunu okuyun.

Yayınlanma: Per., 19/03/2015 - 16:44


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Uzman yardımına veya tavsiyesine mi ihtiyacınız var?

Ask us!