Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

En garanti mot ungdomsarbetslösheten

Youth Guarantee – delivering results

Ungdomsgarantin innebär att alla ungdomar under 25 år ska få ett relevant erbjudande om jobb, praktik eller utbildning senast fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa. Nu håller EU-länderna på att införa garantin.

Ungdomsgarantin är ett viktigt vapen i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Den innebär att unga arbetslösa ska få ett erbjudande om jobb, lärlings- eller praktikplats eller utbildning som är anpassat till deras behov och situation. Syftet är att förbättra övergången från skola till arbete och hjälpa ungdomarna att få jobb. Eftersom ländernas förhållanden varierar kan ungdomsgarantin utformas på olika sätt.

 

Systemet bygger på erfarenheter från Finland och Österrike. Tack vare den finska ungdomsgarantin fick 83,5 procent av de unga arbetslösa jobb, praktik, lärlingsplats eller utbildning inom tre månader.

 

Hur ska EU-länderna införa ungdomsgarantin?

För att se till att ungdomsgarantin fungerar i praktiken måste alla berörda parter samarbeta – myndigheter, utbildningsinstitutioner och arbetsgivare. EU-länderna har lämnat in sina genomförandeplaner för ungdomsgarantin där de beskriver åtgärder, tidsramar och de olika aktörernas roller.

 

Det krävs strategiska reformer för att underlätta övergången från skolan till arbetsmarknaden. Det kan handla om starkare offentliga arbetsförmedlingar, bättre partnerskap för att nå ut till ungdomarna och reformer av utbildningssystemen. Efter kommissionens bedömning av ländernas planer uppmanades åtta länder att vidta mer kraftfulla åtgärder. 

 

Pilotprojekt

Eftersom arbetet med att utforma ungdomsgarantin fortfarande pågår i vissa länder är det inte säkert att du kan få hjälp än. Om du vill se exempel på hur det kan fungera kan du läsa om de 18 pilotprojekt som sju länder startade mellan augusti och december 2013.

 

Rumänien startade jobbklubbar där ungdomarna förbereds inför arbetslivet genom vägledning, kurser och övningsföretag.

I Storbritannien inrättades partnerskap mellan skolor och lokala arbetsgivare för att erbjuda praktik- och lärlingsplatser, mentorskap och en praktikmässa. 

 

Italien anordnade studiebesök på skolor och företag, evenemang om företagande och seminarier för att motivera unga som varken jobbar eller pluggar.

I Irland fick unga arbetssökande gå på intervju med rådgivare från offentliga arbetsförmedlingar.

I Litauen drev Vilnius arbetsgivarförening en matchningstjänst mellan unga arbetssökande och lokala företag, som också omfattade två veckors praktik.  

 

Läs mer om ungdomsgarantin i EU-kommissionens pressmeddelande

Publicerad: Tor, 19/03/2015 - 16:40


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!