Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Jamstvena shema za brezposelne mlade

Youth Guarantee – delivering results

Sistem jamstva za mlade naj bi vsem mlajšim od 25 let omogočil kakovostno in konkretno zaposlitev ali usposabljanje v štirih mesecih po končani šoli ali nastanku brezposelnosti. Države članice sistem zdaj uvajajo.

Sistem jamstva za mlade je ključno sredstvo v boju proti brezposelnosti, saj mladim jamči, da bodo dobili zaposlitev, vajeniško ali pripravniško mesto ali nadaljevali šolanje, ponudba pa bo prilagojena potrebam in razmeram vsakega posameznika. Tako naj bi strukturno olajšali prehod iz šolskega v delovno okolje in neposredno podprli zaposlovanje mladih. Glede na različne razmere v posameznih državah članicah bodo različni tudi nacionalni sistemi jamstva.

 

Sistem temelji na uspešnih izkušnjah Avstrije in Finske: na Finskem so s sistemom jamstva za mlade znižali stopnjo brezposelnosti med mladimi, saj jih je 83,5 % v treh mesecih po prijavi dobilo delovno, pripravniško, vajeniško mesto ali možnost nadaljnjega šolanja.

 

Načrti po državah

Uspešno uresničevanje jamstva za mlade terja tesno sodelovanje vseh pristojnih (organov javne uprave, izobraževalnih zavodov, delodajalcev itd.). Države EU so pripravile nacionalne načrte uresničevanja jamstva za mlade, v katerih so navedle ukrepe, časovne roke in vlogo javnih organov ter drugih organizacij.

 

Da bo jamstvo za mlade doseglo svoj namen, so namreč potrebne strateške reforme prehoda iz šole na trg dela.  Sem sodijo močnejša vloga javnih služb za zaposlovanje, učinkovitejša partnerstva za podporo mladim in spremembe izobraževalnega sistema. Evropska komisija je pregledala in ocenila nacionalne načrte ter osmim državam priporočila uvedbo konkretnejših rešitev. 

 

Pilotni projekti

Ker sistem jamstva za mlade v nekaterih državah še ni utečen, ti morda še ne bo v pomoč. Toda 18 pilotnih projektov, ki so jih od avgusta do decembra 2013 uvedli v sedmih državah, lahko da približno sliko tega, za kaj gre in čemu bo podoben sistem jamstva v tvoji državi:

 

V Romuniji so zaživeli „zaposlitveni klubi“, ki so za mlade organizirali svetovanje in mentorstvo, pripravili posebna izobraževanja in odprli agencije za usposabljanje. 

V Združenem kraljestvu so šole z bližnjimi delodajalci sklenile partnerstva, ki so mladim ponudila pripravništvo, vajeništvo in zaposlitev, poleg tega pa še individualno mentorstvo in „tržnico možnosti“. 

 

V Italiji so za brezposelne mlade organizirali obiske šol in podjetij, pripravili podjetniška srečanja in seminarje.

Na Irskem so se mladi iskalci dela lahko pogovorili s svetovalci iz javnih zaposlitvenih služb.

Litovski model temelji na „posredniški“ službi med mladimi iskalci dela in lokalnimi delodajalci, ki jo vodita mesto Vilna in konfederacija gospodarstvenikov in vključuje tudi dvotedensko delovno prakso. 

 

Več informacij o različnih oblikah jamstva za mlade vsebuje sporočilo za javnost Evropske komisije.

Objavljeno: čet, 19/03/2015 - 16:39


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!