Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Nuorisotakuu: töitä nuorille

Youth Guarantee – delivering results

Nuorisotakuulla varmistetaan, että kaikki alle 25-vuotiaat nuoret saavat laadukkaan, konkreettiseen työ- tai koulutustarjouksen neljän kuukauden kuluessa opintojen päättämisestä tai työttömäksi joutumisesta. Järjestelmä on jo käytössä monessa Euroopan maassa.

Nuorisotakuu on tärkeä keino nuorisotyöttömyyden torjunnassa. Järjestelmän sääntöjen mukaan tarjouksen olisi koskettava työtä, oppisopimuskoulutusta, harjoittelua tai jatkokoulutusta, ja se olisi mukautettava yksilön tarpeisiin ja tilanteeseen. Tavoitteena on sujuvoittaa nuorten siirtymistä koulusta työelämään ja tukea työpaikkojen luomista nuorille. Olosuhteet vaihtelevat, ja nuorisotakuun muoto vaihtelee EU-maittain.

 

EU:n nuorisotakuujärjestelmä perustuu onnistuneisiin kokemuksiin Suomessa ja Itävallassa. Suomen nuorisotakuun tuloksena nuorten työttömyys väheni ja 83,5 % ohjelmassa mukana olleista nuorista sai työ-, harjoittelu-, oppisopimus- tai jatkokoulutuspaikan kolmen kuukauden kuluessa ohjelmaan rekisteröitymisestään.

 

Kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmat

Jotta nuorisotakuuta voitaisiin kehittää ja jotta voitaisiin varmistaa, että se toimii käytännössä, tarvitaan kaikkien toimijoiden (viranomaiset, oppilaitokset, työnantajat jne.) tiivistä yhteistyötä. EU-maat ovat esittäneet nuorisotakuun täytäntöönpanoa koskevat kansalliset suunnitelmat, joissa määritellään muun muassa toteutettavat toimenpiteet, aikataulu ja viranomaisten ja muiden organisaatioiden roolit.

 

Nuorisotakuun tavoitteiden saavuttaminen edellyttää strategisia uudistuksia, jotta nuorten siirtymistä koulusta työelämään voitaisiin tehostaa. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi julkisten työvoimapalvelujen parantaminen, syrjäytyneiden nuorten tavoittamisen tehostaminen ja koulutuksen kehittäminen. Euroopan komissio on arvioinut EU-maiden kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmat ja pyytänyt tämän perusteella kahdeksaa maata tehostamaan toimiaan. 

 

Pilottihankkeet

Koska nuorisotakuujärjestelmä on edelleen kesken, kaikkien EU-maiden nuoret eivät vielä voi hyötyä siitä. Seitsemässä maassa käynnistettiin elo-joulukuussa 2013 yhteensä 18 pilottihanketta, jotka antavat hyvän käsityksen siitä, millaiseksi nuorisotakuu on eri maissa muodostumassa.

 

Romaniassa on perustettu nuorille työnhakuryhmiä, joiden avulla valmistetaan nuoria työelämään tarjoamalla ohjausta, koulutusta ja harjoitusyritystoimintaa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on luotu kumppanuuksia koulujen ja paikallisten työnantajien välille, jotta nuoret saisivat helpommin harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja. Nuorille on tarjolla myös henkilökohtaista mentorointia ja työnantajien tutustumistilaisuuksia. 

 

Italiassa on järjestetty oppilaitos- ja yrityskäyntejä, yrittäjyystapahtumia ja seminaareja, joilla pyritään motivoimaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria.

Irlannissa nuorille työnhakijoille on järjestetty tapaamisia julkisten työvoimapalvelujen neuvonantajien kanssa.

Liettuassa on kehitetty malli, jossa Vilnan kaupungin ja läänin yrittäjien keskusjärjestö toimii yhteyspisteenä nuorien työnhakijoiden ja paikallisten yritysten välillä. Tarjolla on esimerkiksi kahden viikon työharjoittelujaksoja. 

 

Lisätietoa nuorisotakuusta ja sen täytäntöönpanosta: Euroopan komission taustatiedote

Julkaistu: to:, 19/03/2015 - 16:02


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä