Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Гаранция срещу младежката безработица

Youth Guarantee – delivering results

Целта на гаранцията за младежта е всички млади хора под 25 години да получат качествена, конкретна оферта в рамките на четири месеца след като завършат училище или останат без работа. В момента европейските страни полагат усилия схемата да започне да работи за вас!

Важно оръжие в борбата срещу младежката безработица, гаранцията за младежта предвижда на младите хора да се предлага работа, професионална подготовка, стаж или продължаване на обучението им в съответствие с техните индивидуални потребности и положение. Целта е структурно подобряване на прехода от училище към работа и директно подпомагане на работните места за млади хора. Тъй като условията в страните от ЕС се различават, конкретната форма на гаранцията за младежта във вашата страна може да е различна в сравнение с другите държави от Съюза.

 

Схемата се основава на успешния опит в Австрия и Финландия: благодарение на финландската гаранция за младежта безработицата сред младите хора в страната намаля, като 83,5 % от тях получиха работа, стаж, професионална подготовка или по-нататъшно образование в рамките на три месеца след регистрирането си.

 

Национални планове за изпълнение

За да се разработи схема за гаранция за младежта и да се осигури нейното функциониране на практика, е необходимо стабилно сътрудничество между всички участници (публични органи, образователни институции, работодатели и пр.). Страните от ЕС представиха национални планове за изпълнение на гаранцията за младежта, в които са набелязани мерките, които трябва да бъдат взети, и са посочени графикът и ролите на публичните органи и други организации.

 

Постигането на целите на гаранцията за младежта изисква стратегически реформи, за да бъде по-успешен преходът от училището към трудовия пазар. Тези реформи могат да включват укрепване на публичните услуги за заетост, по-добри партньорства за достигане до младите хора и промени в образователните системи. След като Комисията оцени националните планове за изпълнение, от осем страни бе поискано да предприемат по-решителни мерки. 

 

Пилотни проекти

Тъй като работата по гаранцията за младежта в някои страни продължава, възможно е все още да не можете да се възползвате от тази схема. Въпреки това стартиралите в периода между август и декември 2013 г. 18 пилотни проекта в седем държави показват за какво става дума и дават представа как би изглеждала бъдещата гаранция за младежта във вашата страна:

 

В Румъния бяха създадени „клубове за заетост“, за да се подготвят младите хора за трудовия живот, като им се дават насоки, организират се специални образователни курсове и се създават фирми за обучения.

В Обединеното кралство бяха учредени партньорства между училища и работодатели по места, които предлагат стажове, професионална подготовка и учебни стажове за млади хора; включително индивидуални ментори и прояви, целящи улесняване на избора. 

 

В Италия бяха организирани посещения в училища и предприятия, посветени на предприемачеството прояви и семинари за мотивиране на младежите, които не учат, не работят и не се обучават.

В Ирландия търсещи работа младежи разговаряха със съветници от държавните служби по заетостта.

В Литва бе разработен модел, в рамките на който град Вилнюс и Конфедерацията на бизнес работодателите от региона предоставят услуга за посредничество между търсещи работа млади хора и местни предприятия. Тя включва и двуседмичен учебен стаж. 

 

За да научите повече за гаранцията за младежта и нейното изпълнение, прочетете информационната бележка на Европейската комисия по този въпрос.

Публикувана на: четв, 19/03/2015 - 15:57


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!