Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Záruka, která nám pomůže proti nezaměstnanosti

Youth Guarantee – delivering results

Díky systému záruk pro mladé lidi mohou všichni mladí do 25 let dostat konkrétní nabídku dobré práce do čtyř měsíců od chvíle, kdy dokončí školu a jsou nezaměstnaní. Evropské země teď pracují na tom, ať máš z této záruky prospěch i ty!

Jde o hlavní zbraň proti nezaměstnanosti mladých. Systém funguje tak, že by mělo být nabídnuto pracovní místo, učební poměr či stáž nebo možnost pokračovat ve studiu a že by nabídka měla odpovídat potřebám konkrétního člověka a jeho situace. Cílem je zlepšit přechod ze školy do pracovního procesu a přímo podpořit vznik pracovních míst pro mladé lidi. V závislosti na konkrétních podmínkách té které země může mít záruka pro mladé lidi ve vaší zemi jinou podobu než v jiných zemích.

 

Systém vychází z pozitivních zkušeností v Rakousku a ve Finsku: zásluhou finské záruky pro mladé lidi se snížila nezaměstnanost mladých lidí a 83,5 % z nich úspěšně dostalo pracovní místo, stáž, učební poměr nebo další studium během tří měsíců od okamžiku, kdy se zaregistrovali.

 

Národní prováděcí plány

Má-li systém záruk pro mladé lidi fungovat, je nutné, aby intenzivně spolupracovaly všechny jeho články (orgány veřejné správy, vzdělávací instituce, zaměstnavatelé atd.) Jednotlivé země EU předložily národní prováděcí plány systému záruk pro mladé lidi, které obsahují opatření, jež je třeba provést, a např. také harmonogram a role jednotlivých veřejných orgánů a dalších organizací, které v tomto systému budou zastávat.

 

Aby systém záruk pro mladé lidi splnil své cíle, je nutné provést strategické reformy, které umožní, aby mladí lidé zvládali přechod ze školy na pracovní trh. To znamená posílení veřejných služeb zaměstnanosti, partnerství organizací více zaměřená na mladé lidí a změny ve vzdělávacích systémech. Poté, co Komise národní prováděcí plány posoudila, bylo osm zemí požádáno, aby přijaly rozhodnější opatření. 

 

Pilotní projekty

Protože práce na systému záruk pro mladé lidi stále v mnoha zemích pokračuje, je možné, že jej ještě nemůžeš využít. Od srpna do prosince 2013 však bylo v sedmi zemích zahájeno 18 pilotních projektů, takže se ukázalo, co systémy obnášejí, a je možné si na základě toho udělat představu, jak by budoucí záruky měly vypadat i ve tvé zemi.

 

V Rumunsku fungují „kluby osob hledajících práci“, které mladé lidi připravují na pracovní život a poskytují poradenství, pořádají speciální školicí kurzy a zakládají školicí společnosti.

Ve Spojeném království byla navázána partnerství mezi školami a místními zaměstnavateli, kteří mohou mladými lidem nabídnout stáže, učební poměry nebo praxi a rovněž i individuální odborné vedení nebo trhy stáží a učebních poměrů.

 

V Itálii se pořádají exkurze do škol, exkurze do podniků, setkání podnikatelů a motivační semináře pro mládež, která nestuduje, nepracuje ani neprochází odbornou přípravou.

V Irsku mladí uchazeči o práci chodí na pohovory s poradci z veřejných služeb zaměstnanosti.

Litva vytvořila model, kde město Vilnius a místní organizace podnikatelů provozují zprostředkovávací službu pro mladé uchazeče o práci a místní podniky, v jejímž rámci probíhá i dvoutýdenní pracovní praxe.

 

Další informace o systému záruk pro mladé lidi a průběhu jeho realizace přináší zpráva Evropské komise na toto téma.

Zveřejněno: čt, 19/03/2015 - 15:56


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz