Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Au pair i utlandet – hvis du liker å jobbe med barn

A picture
© shutterstock.com - Petrenko_Andriy
Som au pair er du medlem av en vertsfamilie i en periode og får jobb- og livserfaring i en annen kultur.

Jobben til en au pair er å passe barna i familien og eventuelt hjelpe til med husarbeidet. Familien i sin tur tilbyr full kost og losji i tillegg til lommepenger. Du har rett til trygderettigheter og helseforsikring, men du må vanligvis betale reisekostnadene selv.

 

Med mindre du har personlige kontakter er beste måten å ordne et au pair-opphold på, å bruke et byrå eller en organisasjon som har spesialisert seg på au pair-formidling, men vær forberedt på å betale litt for denne tjenesten.

 

Hva er de viktigste vilkårene for å være au pair?

  • De fleste au pairer er i aldersgruppen 18 til 24 år (men noen byråer formidler au pairer som er inntil 30 år).
  • Det finnes ikke et fastsatt tidsrom, noen au pairer jobber bare en sommer, mens andre jobber ett år eller mer.
  • Du må ha grunnleggende kjennskap til språket i vertslandet.
  • Det er ikke viktig å ha noen spesiell kompetanse, men det hjelper selvsagt at du kan vise til litt erfaring med å omgås barn.
  • Sertifikat er ikke alltid nødvendig, men kan være en fordel.

 

Hvordan kommer du i gang?

  • Start planleggingen tidlig. Vanligvis finnes det ingen tidsfrister, men ta deg god tid til å finne en familie som passer deg, og få alle formaliteter på plass.
  • Ta kontakt med godkjente au pair-byråer og -organisasjoner (se nedenfor). Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte nærmeste Eurodesk-kontor.

 

Her finner du informasjon:

Au pair box – stort utvalg av godkjente au pair-byråer, med chatterom og forum for erfaringsutveksling

Au pair search – globalt søkeverktøy for å finne vertsfamilie eller au pair-byrå, råd om arbeidstillatelser og diskusjonsforum

Au pair world – global au pair-database

Find au pairmatcher familier og au pairer over hele verden, diskusjonsforum, visuminformasjon og koblinger til byråer

International Au Pair Associationtilgang til organisasjoner som er aktive innen alle områder knyttet til au pair- og kulturutvekslingsprogrammer

Publisert: Man, 22/04/2013 - 14:54


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!