Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Verdensbankens program for unge profesjonelle

A picture
© fotolia.com
Har du et stort ønske om å utvikle deg i et internasjonalt miljø og bli en internasjonal leder i fremtiden? Ta det første steget ved å søke om deltakelse i verdensbankens program for unge profesjonelle.

Programmet for unge profesjonelle er en fantastisk mulighet for høyt kvalifiserte og motiverte mennesker som kan dokumentere innsatsvilje, akademisk suksess, yrkesrelaterte resultater og lederkvaliteter. Verdensbanken mottar årlig cirka 10 000 søknader, og cirka 30 kandidater velges ut for å delta i de to 1-årige, roterende jobboppdragene.

 

"Jeg har vært så heldig å delta i programmet for unge profesjonelle og fikk muligheten til å jobbe med dyktige profesjonelle og veiledere."
Friederike fra Tyskland

 

Slik søker du

Søkerne må oppfylle følgende krav:

– Du må være 32 år eller yngre.

– Du må ha Master-grad eller tilsvarende utdanning.

– Du må beherske engelsk.

– Du må beherske minst ett av de andre arbeidsspråkene som brukes i Verdensbanken: arabisk, kinesisk, fransk, portugisisk, russisk eller spansk.

– Du må ha spesialisert deg på et felt som er relevant for Verdensbankens aktiviteter, for eksempel økonomi, finans, utdanning, folkehelse, samfunnsfag, ingeniørarbeid, byplanlegging og forvaltning av naturressurser.

– Du må ha 3 års relevant erfaring på ledernivå eller videre akademiske studier på doktorgradsnivå.

Programmet for unge profesjonelle rekrutterer for tiden ikke personer med grader innen følgende områder: informatikk, HR, regnskap, markedsføring, jus eller lingvistikk, med mindre de kombineres med de relevante gradene som nevnes ovenfor.

 

Søknadsfrister!

Elektroniske søknader kan sendes inn hvert år fra 1. mai til 30. juni, og utvelgingsprosessen tar 9 måneder. Hvis du er en av de utvalgte, starter du dermed i september det påfølgende året.

 

Siden oppstarten har programmet for unge profesjonelle tatt opp mer enn 1500 personer som nå er ansatt ved Verdensbanken.

 

Publisert: Man, 22/04/2013 - 14:33


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!