Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Töötamine mõnes muus Euroopa riigis

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs.jpg
Pole oluline, kas oled alles äsja oma õpingud lõpetanud või sul juba on töökogemus, Euroopa on sulle avatud. Miks mitte alustada karjääri välismaal?

Lisaks ametialastele eelistele, võid välismaal töötades omandada uusi isiklikke oskusi, tutvuda uue kultuuriga ning õppida uusi keeli.

 

Kus ma saan töötada?

ELi kodanikuna on sul õigus töötada – vajamata selleks tööluba – kõigis ELi liikmesriikides, Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.

Teises riigis töötades ja elades pead aga alati arvestada teatavate tingimustega.

Kui oled ELi kahe uusima liikmesriigi – Horvaatia, Bulgaaria või Rumeenia – kodanik, võidakse sinu suhtes kohaldada teatavaid üleminekueeskirju.

 

Kuus sammu alustamaks töötamist Euroopas

Euroopa tööalase liikuvuse portaalist EURES leiad kasulikke nõuandeid kuue kõige olulisema etapi kohta välismaale tööle siirdumisel, alates töökuulutuste leidmisest kuni enda sisse seadmiseni uues riigis.

 

Teadustöö

Kui oled pigem huvitatud akadeemilisest uurimistööst, tutvu teadlaste liikuvusportaaliga EURAXESS – Researchers in motion.

 

Iga riik on erinev

Töökohale kandideerides võta arvesse riikidevahelisi erinevusi muu hulgas näiteks värbamistavades. Edukaks tööotsimiseks välismaal ei piisa vaid oma CV tõlkimisest.

Avaldatud: Esmasp, 22/04/2013 - 11:48


Tweet Button: 

Lingid


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!