Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Få din kompetens erkänd i alla EU-länder

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
När du t.ex. jobbar, studerar eller är volontär utomlands får du viktiga färdigheter och kvalifikationer som kan hjälpa dig i framtiden. Vad gör EU för att se till att din kompetens erkänns i andra EU-länder?

Studier

Du kanske vill få dina studier erkända i ett annat land om du ska åka på ett utbyte eller för att du vill jobba eller plugga någon annanstans. För att det ska bli lättare har EU tagit fram två meritsystem som beskriver studiernas omfattning: ECTS för högre utbildningar och Ecvet för yrkesutbildningar.

 

Dessutom finns en europeisk referensram för kvalifikationer för att jämföra olika nationella system. Det hjälper dig att förstå nivån på kvalifikationer i andra länder genom att koppla varje nationell nivå till en av de åtta nivåerna i kvalifikationsramen.

 

Icke-formellt och informellt lärande

Att få dina färdigheter validerade är inte alltid lätt. Efter en formell utbildning, t.ex. en kandidatexamen från universitetet, får du ett utbildningsbevis. Men vad händer om du har jobbat som volontär? Du lärde dig säkert en massa saker som du kan ha nytta av i livet, men fick inget papper på det.

 

För att underlätta erkännandet av icke-formellt och informellt lärande (t.ex. genom frivilligarbete), uppmanas EU-länderna att införa system för validering av sådana erfarenheter senast 2018. I den europeiska inventeringen kan du se exempel på valideringspraxis som redan används.

 

Europeiskt färdighetspass

Du kan samla alla dina färdigheter i ett pass – Europass. Passet består av fem dokument som beskriver dina färdigheter och kvalifikationer för eventuella arbetsgivare. Det finns bland annat en meritförteckning och ett språkpass, där du kan ange dina språkkunskaper och bifoga intyg eller andra språkerfarenheter.

I Europass–rörlighet kan du registrera kunskap och kompetens som du fått i ett annat europeiskt land, t.ex. genom praktik, studier eller volontärarbete. Slutligen kan du i bilagan till examens- eller utbildningsbeviset beskriva närmare vad du har lärt dig under utbildningen.

 

Ungdomspass

Har du deltagit i ett Erasmusprojekt och vill att de färdigheter du fått erkänns i ditt hemland eller i ett annat EU-land? Då är ungdomspasset något för dig! För närvarande finns det endast för ungdomsutbyten, europeiska volontärtjänsten och utbyten för ungdomsledare, men snart kommer du att kunna skapa ett ungdomspass även för annan verksamhet.