Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Uznávanie kvalifikácií vo všetkých európskych krajinách

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
V práci, počas štúdia, dobrovoľníckej činnosti alebo iných aktivít v zahraničí získate dôležité zručnosti a kvalifikácie, ktoré vám pomôžu v budúcnosti. Čo robí EÚ pre to, aby vám ich uznali v ostatných európskych krajinách?

Štúdium

O uznanie študijných výsledkov v inej krajine môžete mať záujem z viacerých dôvodov – napríklad, ak sa chystáte na študijnú výmenu alebo pracovnú stáž. EÚ na tento účel vytvorila dva systémy kreditov, ktoré ukazujú relatívne úrovne kreditov získaných v rôznych krajinách EÚ: ECTS pre vysokoškolské vzdelávanie a ECVET pre odborné vzdelávanie a prípravu.

 

Okrem systémov kreditov existuje aj európsky kvalifikačný rámec (EQF), ktorý slúži na porovnanie rôznych vnútroštátnych kvalifikačných rámcov a systémov. Ponúka osem referenčných úrovní EQF, na základe ktorých je možné stanoviť úroveň kvalifikácie v iných európskych krajinách.

 

Neformálne a informálne učenie

Potvrdenie zručností nie je vždy jednoduché. Po ukončení formálne vzdelávania, ako je napríklad bakalárske štúdium na univerzite, získate diplom preukazujúci vaše zručnosti a kvalifikáciu. Ale čo ak ste pracovali ako dobrovoľník? Určite ste získali zručnosti, ktoré budú užitočné po zvyšok vášho života, pravdepodobne však o nich nemáte potvrdenie na papieri.

 

Aby bolo možné ľahšie uznávať postupy neformálneho a informálneho učenia (ako sú napr. tie, keď vykonávate dobrovoľnícku prácu), EÚ vyzvala svoje členské štáty, aby do roku 2018 zaviedli príslušné opatrenia. Európsky register poskytuje prehľad osvedčených postupov potvrdzovania, ktoré sa už uplatňujú v praxi.

 

Európsky pas zručností

Europass – Európsky pas zručností ponúka možnosť prezentovať všetky zručnosti na jednom mieste. Pas pozostáva z piatich dokumentov, ktoré budúcim zamestnávateľom umožňujú získať prehľad o vašich zručnostiach a kvalifikáciách. Jeho súčasťou je životopis a jazykový pas, v ktorom môžete uviesť, ktoré jazyky ovládate, na akej úrovni (v oblasti čítania, rozprávania a počúvania), príp. získané certifikáty či ďalšie jazykové skúsenosti.

V dokumente Europass-mobilita sa uvádzajú znalosti a zručnosti získané v inej európskej krajine, napríklad počas stáže, akademického semestra alebo dobrovoľníckeho projektu. Napokon, dodatky k diplomu alebo certifikátu slúžia ako doplnkové informácie o obsahu štúdia alebo činnosti, za ktoré ste získali daný diplom/certifikát.

 

Preukaz Youthpass

Zúčastnili ste sa na projekte v rámci programu Erasmus+ a chceli by ste, aby vám vaše zručnosti uznali vo vašej domovskej krajine alebo v inej krajine EÚ? Požiadajte o preukaz Youthpass! V súčasnosti je k dispozícii len pre účastníkov mládežníckych výmen, projektov Európskej dobrovoľníckej služby a mobility mládežníckych pracovníkov, ale čoskoro ho bude možné vytvoriť aj pre iné činnosti.