Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Twoje umiejętności uznawane w każdym kraju europejskim

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Ważne umiejętności i kwalifikacje, które mogą się przydać w przyszłości, można zdobyć na różne sposoby: w pracy, w ramach studiów, podczas pracy wolontariackiej czy innego rodzaju wyjazdu za granicę. W jaki sposób UE gwarantuje, że Twoje umiejętności zostaną uznane w innych krajach Europy?

Studia

W przyszłości możesz potrzebować uznania swojego wykształcenia przez inny kraj, na przykład jeśli wyjedziesz na wymianę lub jeśli podejmiesz decyzję o pracy lub studiach za granicą. Aby tego rodzaju sytuacje nie sprawiały kłopotów, UE wprowadziła dwa systemy punktów, które pokazują, ile punktów zdobyłeś, ucząc się w różnych krajach UE: ECTS dla szkolnictwa wyższego oraz ECVET dla kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Równolegle do systemu punktów funkcjonują europejskie ramy kwalifikacji, które pozwalają porównać różne krajowe systemy i ramy kwalifikacji. Dzięki powiązaniu każdego poziomu krajowego z jednym z ośmiu poziomów odniesienia ujętych w europejskich ramach kwalifikacji łatwiej jest określić poziom kwalifikacji w innych krajach europejskich

 

Uczenie się pozaformalne i nieformalne

Nie zawsze łatwo jest uzyskać potwierdzenie swoich umiejętności. Po ukończeniu nauki w placówce oświatowej otrzymasz oficjalne świadectwo – jak na przykład dyplom studiów licencjackich – które poświadcza nabyte kwalifikacje i umiejętności. A jeśli nowe umiejętności zdobyłeś w wyniku pracy w charakterze wolontariusza? To, czego się nauczyłeś, z pewnością będzie w życiu bardzo przydatne, ale jak to udowodnić, jeśli nic nie masz na papierze?

 

Aby ułatwić uznawanie procesu uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (poza oficjalnym systemem edukacji), UE wezwała swoje państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich rozwiązań przed rokiem 2018. Informacje na temat metod zatwierdzania umiejętności pozaformalnych i nieformalnych, które już są stosowane w poszczególnych państwach członkowskich, znajdziesz w europejskim spisie dobrych praktyk.

 

Europejski paszport umiejętności

Przedstaw wszystkie swoje umiejętności w europejskim paszporcie umiejętności „Europass”! Paszport składa się z pięciu dokumentów, które razem pokażą potencjalnym pracodawcom między innymi jakie masz umiejętności i kwalifikacje. Dokumenty te obejmują życiorys i „paszport językowy”, w którym określasz poziom swojej znajomości języków obcych (swoboda wypowiadania się, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), wymieniasz swoje certyfikaty oraz opisujesz innego rodzaju doświadczenia językowe.

Kolejnym dokumentem w europejskim paszporcie jest „Europass – Mobilność”, który zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim, na przykład podczas stażu w firmie, semestru nauki na zagranicznej uczelni czy pracy w charakterze wolontariusza. Europass obejmuje również suplementy do dyplomu, które pozwolą Ci dokładniej wyjaśnić, jaką wiedzę zdobyłeś w ramach programu nauki, którego zwieńczeniem jest dyplom.

 

Youthpass

Wziąłeś udział w projekcie Erasmus+? Chciałbyś, aby zdobyte wówczas umiejętności zostały uznane w Twoim kraju lub w innym kraju UE? Umożliwi Ci to Youthpass. Na razie certyfikat ten jest dostępny tylko w przypadku projektów wymian młodzieży, wolontariatu europejskiego i programu mobilności młodych pracowników, ale już wkrótce za jego pomocą będzie można przedstawiać też informacje o innych działaniach.

Opublikowane: czw., 19/03/2015 - 15:39


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie